Veelgestelde vragen

 • Algemene vragen

  • Hoe word ik lid bij FOCWA?

   Uw lidmaatschapsaanvraag begint met:

   U neemt contact op met het FOCWA secretariaat via (088) 501 10 00 of vult het aanvraagformulier in.

   Yes, uw lidmaatschapsaanvraag is begonnen!

   Wat goed is om te weten; FOCWA zal u gedurende de aanvraagprocedure met raad en daad begeleiden.

   En hoe nu verder?!

   Kijk op www.focwa.nl/lid-worden/herstellers om uw lidmaatschap te voltooien.

  • Wat betekent FOCWA?

   FOCWA betekent Federatie van Ondernemers in de Carrosserie en Wagenbouw en Aanverwante bedrijven. De oorspronkelijke naam dateert van 1936.

 • Klachten

  • Waar kan ik terecht met een klacht?

   Indien u een klacht heeft over de uitgevoerde werkzaamheden dient u dit altijd eerst kenbaar te maken bij de betreffende schadehersteller. Komt u met de schadehersteller niet tot het juiste resultaat, dan kunt u uw klacht laten behandelen door de FOCWA-NIVRE Geschillencommissie. De FOCWA-NIVRE Geschillencommissie is een onafhankelijke commissie die bemiddelt in geschillen tussen een particulier en een FOCWA-lid.

 • Technische vragen

 • Vragen over garantie

 • Vragen over schadeafhandeling

  • Hoe is de betaling van autoschadeherstel geregeld?

   Een FOCWA schadeherstelbedrijf kan alle schadeherstelwerkzaamheden die zijn gedekt door uw verzekering rechtstreeks factureren aan uw verzekeringsmaatschappij. U hoeft dan geen bedragen voor te schieten. Het enige wat u wel moet betalen is uw eigen risico risico en btw, indien daar sprake van is. Dekt uw verzekering de schade niet dan ontvangt u zelf de factuur. Deze dient u vanzelfsprekend volgens de geldende betalingstermijn te voldoen.

  • Hoe lang duurt het voordat mijn auto gemaakt is?

   Dit is afhankelijk van de schade die uw auto heeft. Het FOCWA schadeherstelbedrijf geeft u bij het intakegesprek een indicatie en houdt contact met u over de aflevering van uw herstelde auto. In de tussentijd is het mogelijk om vervangend vervoer te beschikken als dit in uw verzekeringspolis is opgenomen.

  • Hoe meld ik mijn autoschade?

   Allereerst dient u uw autoschade te melden bij uw verzekeraar of leasemaatschappij. Daarna meldt u de autoschade bij een FOCWA schadeherstelbedrijf. U kunt natuurlijk langsrijden of telefonisch contact opnemen met het FOCWA schadeherstelbedrijf bij u in de buurt.

  • Hoe moet ik mijn schade verhalen?

   Afhankelijk van uw verzekering en de schuldvraag bij het ongeluk kunt u de schade verhalen. U kunt uw situatie bij een van de FOCWA schadeherstelbedrijven uitleggen, wij helpen u graag.

  • Hoe zit het met mijn no-claim als ik de schade via de verzekering laat lopen?

   Een FOCWA schadeherstelbedrijf kan dit eventueel direct aan uw tussenpersoon of verzekeringsmaatschappij vragen. Zij kunnen deze 'financiële schade' exact voor u berekenen, dus weet u direct waar u aan toe bent.

  • Ik heb schade aan mijn auto maar ik kan mijn auto niet missen

   Een FOCWA schadeherstelbedrijf kan vervangend vervoer aanbieden als dit in uw verzekeringspolis is opgenomen.

  • Ik wil graag weten wat de reparatie van mijn autoschade kost. kan ik zo bij een FOCWA schadeherstelbedrijf langsrijden?

   U kunt voor een prijsopgave altijd zonder afspraak bij een FOCWA schadeherstelbedrijf bij u in de buurt langs gaan.

  • Mijn auto is total loss, wat betekent dit?

   Er is een onderscheid tussen 'technisch total loss' en 'economisch total loss'.  

   Technisch total loss
   Indien uw auto onherstelbaar beschadigd is dan wordt dat technisch total loss genoemd.

   Economisch total loss
   Indien de herstelkosten meer bedragen dan de waarde van uw voertuig wordt dit economisch total loss genoemd. 

  • Waarom moet ik mijn eigen risico eerst zelf betalen als het om verhaalbare schade gaat?

   Het woord 'eigen risico' zegt het al, dit is een risico voor eigen rekening. Als het om een verhaalbare schade gaat, keert de verzekeringsmaatschappij van de tegenpartij na het verhalen van de autoschade het eigen risico aan u uit.  

  • Wat als ik schade heb en de betrokkene is niet bekend?

   Het Waarborgfonds Motorverkeer keert schade uit aan motorvoertuigen als deze veroorzaakt is door een ander onbekend motorvoertuig. Om voor een uitkering van het Waarborgfonds in aanmerking te komen gelden enkele voorwaarden:

   • U moet altijd aangifte hebben gedaan van de schade bij de politie.
   • Het moet onomstotelijk vaststaan dat de schade aan uw auto door een ander motorvoertuig is veroorzaakt.
   • U moet getuigenverklaringen kunnen overleggen.


  • Wat moet ik meenemen voor het intakegesprek bij het FOCWA schadeherstelbedrijf

   Voor het intakegesprek van uw auto bij een FOCWA schadeherstelbedrijf moet u het volgende meenemen:

   • Uw auto
   • Uw rijbewijs
   • Kentekenbewijs deel 1 en 2
   • Groene kaart
   • Kopie van uw schadeformulier
  • Wat zijn taxatiekosten?

   Taxatiekosten zijn kosten die een bedrijf berekent als men de auto brengt voor expertise en de schade nog niet laat herstellen. In het het overlegorgaan van FOCWA, BOVAG, NIVRE en het Verbond van Verzekeraars is overeengekomen dat een bedrijf de werkelijk hiervoor gemaakte kosten in rekening mag brengen. De kosten kunnen afwijken van wat op de Audatex-calculatie staat vermeld. Een bedrijf mag daar vanaf wijken als de werkelijk gemaakte kosten hoger zijn.

   Taxatiekosten ontstaan door de volgende werkzaamheden:

   • ontvangst client en het vastleggen van de gegevens;
   • schadecalculatie opstellen en uitwerken met behulp van het Audatex-calculatiesysteem;
   • resultaten van de calculatie bespreken met de expert;
   • dossier vastleggen inclusief beeldmateriaal;
   • digitaal dossieroverdracht expert/ verzekeraar;
   • auto afleveren aan client
 • Vragen over het Waarborgfonds Motorverkeer

  • Geeft het Waarborgfonds ook vergoeding voor schade opgelopen in het buitenland?

   Iedere autoverzekeraar in de Europese Unie moet in alle andere EU-landen een vertegenwoordiger hebben. U kunt daarom in uw eigen land en taal een schadeclaim indienen bij deze “Schaderegelaar”. Let op: de Schaderegelaar past de wet toe van het land waar het ongeval is gebeurd.

   Materiële schade, veroorzaakt door een onbekend motorvoertuig, wordt behalve in Zweden in geen enkele EU-lidstaat vergoed. Om te achterhalen wie in Nederland als Schaderegelaar optreedt voor een buitenlandse verzekeraar, kunt u terecht bij het Nederlands Bureau Motorrijtuigverzekeraars.
   Als de buitenlandse verzekeraar geen schaderegelaar heeft, of u heeft binnen drie maanden geen gemotiveerd antwoord op uw claim ontvangen, kan het Waarborgfonds in actie komen. Neem in een dergelijk geval contact met het Waarborgfonds op.

   Tot de EU-landen behoren België, Bulgarije, Cyprus, Denemarken, Duitsland, Estland, Finland, Frankrijk, Griekenland, Hongarije, Ierland, Italië, Letland, Litouwen, Luxemburg, Malta, Nederland, Oostenrijk, Polen, Portugal, Roemenië, Slovenië, Spanje, Tsjechische Republiek, Verenigd Koninkrijk (Groot Brittanië) en Zweden. De regels gelden ook voor Noorwegen, IJsland en Liechtenstein.

   Wij adviseren u altijd te informeren bij het Nederlands Bureau Motorrijtuigverzekeraars. De regeling kan namelijk deels van toepassing zijn in andere niet-genoemde landen, als er sprake is van een aanrijding tussen twee voertuigen die uit verschillende EU-lidstaten komen (u bent bijvoorbeeld in Turkije aangereden door een verzekerde Fransman).

  • Heb ik bij het Waarborgfonds een eigen risico?

   Dat hangt er van af. Voor materiële schade veroorzaakt door een onbekend motorrijtuig geldt een eigen risico van € 250. Er geldt géén eigen risico bij:

   • schade door een onverzekerd motorrijtuig;
   • schade door een gestolen motorrijtuig;
   • schade door een motorrijtuig van een gemoedsbezwaarde; 
   • letselschade
  • Hoeveel tijd heb ik om een schade in te dienen bij het Waarborgfonds?

   De wettelijke termijn waarbinnen u uw schade kunt indienen is drie jaar, gerekend vanaf de schadedatum. Natuurlijk is het wel verstandig om een verzoek tot schadevergoeding zo snel mogelijk in te dienen. Als de schade niet binnen de wettelijke termijn is ingediend dan is uw claim verjaard en kan deze niet meer in behandeling worden genomen.

  • Ik ben aangereden door een onbekend gebleven fietser. Betaalt het Waarborgfonds mijn schade?

   Nee, één van de voorwaarden om voor schadevergoeding voor het Waarborgfonds in aanmerking te komen is dat de schade moet zijn toegebracht door een ander motorvoertuig.

  • Mijn auto is casco (all risk) verzekerd. Moet ik de schade nu melden bij mijn verzekeraar of bij het Waarborgfonds?

   Op grond van uw polis bent u meestal verplicht om iedere schade bij uw eigen verzekeraar te melden, zodat in geval van schade u uw verzekeraar hiervan in kennis moet stellen. Heeft u de schade bij uw eigen verzekeraar gemeld dan hoeft u de schade niet ook nog zelf bij het Waarborgfonds te melden. Als een beroep op het Waarborgfonds mogelijk is dan zal uw verzekeraar na regeling van uw schade een claim bij het Waarborgfonds indienen.

  • Ik heb schade doordat een ander voertuig lading/olie/onderdelen heeft verloren. Betaalt het Waarborgfonds mijn schade?

   Er is een kans dat het Waarborgfonds uw schade vergoedt. U moet echter wel voldoen aan een aantal voorwaarden:

   • De schade moet aantoonbaar door lading/olie/onderdelen van een ander motorrijtuig zijn ontstaan én dit motorrijtuig moet onbekend gebleven zijn;
   • Er moet politieaangifte of een daderonderzoek zijn gedaan;
   • U moet bewijs voor de toedracht kunnen leveren;
   • Uw eigen verkeersgedrag mag niet aan het ontstaan van uw schade hebben bijgedragen.
  • Ik heb schade geleden door een elobike (fiets met elektronische trapondersteuning). Komt mijn schade voor vergoeding door het Waarborgfonds in aanmerking?

   Een elobike is een motorrijtuig, maar de overheid heeft dit uitgesloten van de verplichte aansprakelijkheidsverzekering. Als de eigenaar van de elobike geen (AVP)verzekering heeft afgesloten en de bestuurder is schuldig aan het veroorzaken van uw schade, dan is het mogelijk dat uw schade voor vergoeding door het Waarborgfonds in aanmerking komt.

  • Ik heb schade geleden door vuurwerk, brandstichting of natuurgeweld. Wordt dit door het Waarborgfonds vergoed?

   Nee, één van de voorwaarden om voor schadevergoeding voor het Waarborgfonds in aanmerking te komen is dat de schade moet zijn toegebracht door een motorvoertuig. U kunt de schade als gevolg van vuurwerk of brandstichting mogelijk vergoed krijgen door uw eigen verzekeringmaatschappij (als uw polis daar dekking voor biedt). Als de dader bekend is, dan is het ook mogelijk om uw schade op die persoon te verhalen.

  • Ik heb schade door de schuld van een onbekend gebleven veroorzaker. Moet ik aangifte doen en zo ja, hoe snel?

   Om voor schadevergoeding door het Waarborgfonds in aanmerking te komen moet in ieder geval tijdig iets zijn ondernomen om de identiteit van de veroorzaker te achterhalen. Aangifte bij de politie is één van de mogelijkheden. Het is dus verstandig om als u aangifte doet bij de politie dit zo snel mogelijk te doen.

   De termijn waarbinnen actie moet zijn ondernomen verschilt afhankelijk van de exacte feiten en omstandigheden, maar in alle gevallen geldt dat als pas na 14 dagen actie wordt ondernomen de schade niet zal worden vergoed. Politieaangifte doen is mogelijk via de websit www.politie.nl/aangifte of door contact op te nemen met de politie onder het nummer 0900-8844.

  • Kan ik alleen schade aan een motorvoertuig bij het Waarborgfonds claimen?

   Ook andere schade zoals letselschade, schade aan een fiets, een huis of een tuin kan voor vergoeding in aanmerking komen. Het is niet bepalend of een schade is ontstaan áán een motorvoertuig, maar juist of de schade is toegebracht dóór een ander motorvoertuig.

  • Mijn auto heeft schade opgelopen door een aanrijding met een (huis)dier. Kan ik deze schade ook bij het Waarborgfonds indienen?

   Nee, één van de voorwaarden om voor schadevergoeding voor het Waarborgfonds in aanmerking te komen is dat de schade moet zijn toegebracht door een ander motorvoertuig.

  • Mijn auto is gestolen. Kan ik het verlies bij het Waarborgfonds claimen?

   Nee, alleen schade toegebracht door een gestolen motorvoertuig, wordt onder bepaalde voorwaarden door het Waarborgfonds vergoed. U kunt de schade aan uw eigen voertuig als gevolg van de diefstal mogelijk vergoed krijgen door uw eigen verzekeringmaatschappij (als uw polis daar dekking voor biedt). Als de dader bekend is, dan is het ook mogelijk om uw schade direct op die persoon te verhalen.

  • Wat is vandalismeschade en wordt dit door het Waarborgfonds vergoed?

   Vandalismeschade is het met opzet vernielen of beschadigen van eigendommen van anderen. Voorbeelden van vandalismeschade zijn: bekrassen met een scherp voorwerp, leksteken van banden, aftrappen van een spiegel, het lopen over een auto. Eén van de voorwaarden om voor schadevergoeding voor het Waarborgfonds in aanmerking te komen is dat de schade moet zijn toegebracht door een motorvoertuig. Daarom wordt schade door vandalisme helaas niet door ons vergoed. U kunt de schade als gevolg van vandalisme mogelijk vergoed krijgen door uw eigen verzekeringmaatschappij (als uw polis daar dekking voor biedt). Als de dader bekend is, dan is het ook mogelijk om uw schade direct op die persoon te verhalen.

  • Wat zijn de gevolgen voor mijn bonus/malus of no-claimkorting?

   Omdat er heel veel verzekeringmaatschappijen zijn met net zo veel verschillende manieren waarop no-claim korting geregeld is, kunnen wij deze vraag niet beantwoorden. We adviseren u daarom om uw polisvoorwaarden nog eens na te gaan over dit onderwerp, of contact te zoeken met uw verzekeringmaatschappij of tussenpersoon als u hierover twijfels heeft.

Een vraag aan FOCWA

Heeft u een vraag aan FOCWA?

Stel uw vraag

Wij staan open voor vragen

We proberen uw vraag zo spoedig mogelijk te behandelen