FOCWA-NIVRE Geschillencommissie

De FOCWA-NIVRE Geschillencommissie is een onafhankelijke commissie die bemiddelt in geschillen tussen een particulier en een FOCWA-lid.

In de commissie hebben zitting: een onafhankelijk voorzitter, een deskundige van de NIVRE, een deskundige van FOCWA en een benoemde secretaris.

Als u een klacht heeft, dient u dit altijd eerst kenbaar te maken bij het betreffende bij FOCWA aangesloten bedrijf. Komt u met het bedrijf niet tot het juiste resultaat, dan kunt u uw klacht laten behandelen door de FOCWA-NIVRE Geschillencommissie. U kunt dan uw klacht indienen, door het onderstaande aanmeldingsformulier klachten en geschillen volledig ingevuld te e-mailen naar klachten@focwa.nl. Zodra wij het formulier en de begeleidende stukken hebben ontvangen, zullen wij de klacht in behandeling nemen en voor u proberen te bemiddelen. U wordt door ons op de hoogte houden met betrekking tot het verdere verloop van de klacht.

Kosten:

Voor het bemiddelingstraject bent u geen kosten verschuldigd. Als de bemiddeling door de FOCWA-NIVRE Geschillencommissie niet het gewenste resultaat bereikt, heeft u de mogelijkheid om het geschil te laten behandelen tijdens een zitting.

Voor een zitting dient u €125,00 klachtengeld te voldoen. Voor de zitting zullen beide partijen worden uitgenodigd en dient het betreffende voertuig aanwezig zijn. De deskundigen en experts van de commissie zullen het voertuig ter plaatse inspecteren. De commissie gaat zich daarna beraden en zal ongeveer drie weken na de zitting een bindende uitspraak per post naar partijen sturen. Indien de klacht gegrond blijkt, ontvangt de klager de €125,00 terug.

Voor geschillen tussen bedrijven en een FOCWA-lid is er de Commissie van Toezicht voor het Carrosseriebedrijf.