Federatie Carrosseriebedrijf

De Federatie Carrosseriebedrijf kent twee leden: FOCWA en RAI CarrosserieNL (sectie van RAI Vereniging).

De Federatie Carrosseriebedrijf heeft als doel het behartigen en/of bevorderen van de navolgende belangen van de verenigingen FOCWA en RAI CarrosserieNL. Deze verenigingen hebben als doel: ‘het bevorderen en het verdedigen van de belangen van bedrijven die activiteiten ontplooien in de carrosseriebranche op het gebied van carrosseriebouw, van bedrijven die activiteiten ontplooien in de carrosseriebranche op het gebied van onderhoud en herstel van (motor)voertuigen en van bedrijven die zich bezighouden met aanverwante werkzaamheden.’

De verenigingen binnen de Federatie Carrosseriebedrijf richten zich onder andere op het behouden en bewaken van de werkgeversstatus, maar ook op het exclusief optreden als vertegenwoordiger van bedrijven die activiteiten ontplooien op het gebied van één of meer van de hiervoor genoemde vakgebieden. Dit geschiedt bijvoorbeeld door het beheer van de gelden welke zijn toegekend door het Sociaal Fonds Metaal en Techniek en het voeren van onderhandelingen over collectieve arbeidsvoorwaarden in de Metaal en Techniek (de cao voor het Carrosseriebedrijf).

De Federatie Carrosseriebedrijf richt zich tevens op het stimuleren van onderwijs en opleidingen voor de aangesloten lid verenigingen en besturing van het Opleidings- en Ontwikkelingsfonds Carrosseriebedrijf (OOC).