Commissie van Toezicht voor het Carrosseriebedrijf

Als er een geschil is tussen een professionele opdrachtgever (bedrijf) en een FOCWA-bedrijf of FOCWA-bedrijven onderling kan er een beroep worden gedaan op de Commissie van Toezicht voor het Carrosseriebedrijf.

Voor geschillen tussen een bij FOCWA aangesloten bedrijf en een particuliere opdrachtgever, kan een bindend advies worden gevraagd bij de FOCWA-NIVRE Geschillencommissie.

In de Commissie van Toezicht hebben een onafhankelijk voorzitter, 2 leden van FOCWA en een benoemde secretaris zitting. De commissie kan eventueel advies vragen aan een derde deskundige. Als u een klacht heeft als professionele opdrachtgever (bedrijf), dient u dit altijd eerst kenbaar te maken bij het betreffende bij FOCWA aangesloten bedrijf. Komt u met het bedrijf niet tot het juiste resultaat, dan kunt u uw klacht laten behandelen door de Commissie van Toezicht voor het Carrosseriebedrijf. U dient uw klacht schriftelijk te melden, voorzien van uw handtekening, adresgegevens en, indien van toepassing, een kopie van het kentekenbewijs (deel 1a en 1b). Om zo een volledig mogelijk beeld van de klacht te krijgen, verzoeken wij u tevens kopieën van alle relevante stukken, voor zover in uw bezit, mee te sturen (bijv. expertiserapport, garantiebewijs, factuur, werkbonnen, correspondentie, foto’s e.d.). Zodra wij deze stukken hebben ontvangen, zullen wij de klacht in behandeling nemen en indien van toepassing een bemiddelingstraject starten. U wordt door ons schriftelijk op de hoogte houden met betrekking tot het verdere verloop van de klacht. U kunt uw brief met bijlagen sturen naar:

Commissie van Toezicht voor het Carrosseriebedrijf
Postbus 299
2170 AG Sassenheim
of per e-mail naar klachten@focwa.nl.

Kosten:
Voor het bemiddelingstraject bent u geen kosten verschuldigd. Als de bemiddeling niet het gewenste resultaat bereikt, heeft u de mogelijkheid om het geschil te laten behandelen tijdens een zitting.

Voor de behandeling van een klacht tijdens een zitting is de klager behandelingskosten verschuldigd ten bedrage van € 225,00. Indien de klacht gegrond blijkt, ontvangt de klager de € 225,00 terug. In de uitspraak van het bindend advies kan de commissie partijen veroordelen tot de daadwerkelijk gemaakte kosten.