RDW-keurmerk schadeherstel rijverbod toegelicht aan FOCWA-bedrijven

Op dinsdag 15 juni organiseerde brancheorganisatie FOCWA, samen met de RDW, een webinar voor haar achterban. Tijdens deze virtuele bijeenkomst werd tekst en uitleg gegeven over een nieuw keurmerk voor schadeherstelbedrijven, waarbij onder andere de WOK-keuring bij de schadeherstelbedrijven komt te liggen.

Aanleiding hiervoor is dat er naar schatting jaarlijks 30 tot 50 duizend voertuigen met een WOK-status zijn. Echter maar 10.000 van deze voertuigen krijgen in de praktijk ook een WOK-status. Gezien de toenemende complexiteit van het wagenpark, is het voor de RDW daarnaast vrijwel onmogelijk om achteraf de juiste reparatiemethodiek vast te stellen.

Momenteel wordt door de RDW een raamwerk ontwikkeld voor een gemoderniseerd stelsel van dit schadeherstelproces. Dit in overleg met FOCWA en andere stakeholders. Het ministerie van Infrastructuur & Waterstaat is opdrachtgever van dit traject.

Dit nieuwe erkenningsstelsel bestaat eruit dat schadeherstellers die aan bepaalde kwaliteitseisen voldoen, door de RDW erkend kunnen worden om een ‘verbod voor het rijden op de weg’ op te leggen/af te halen en deze voertuigen kunnen en mogen herstellen. Anders dan bij voertuigen met een WOK-status dient een voertuig dus niet altijd meer naar een RDW-keuringsstation te gaan om ‘ontwokt’ te worden.

FOCWA-leden werden geïnformeerd over de voortgang van dit traject. De herstelbedrijven vonden het hierbij belangrijk dat op basis van kennisregels schades objectief beoordeeld kunnen worden, maar dat tegelijkertijd bij steeds complexer wordende schades er ook altijd nog een menselijke controle nodig is. Want iedere schade is immers uniek. Daarnaast vroegen herstelbedrijven zich af hoe de erkenningsregelingen eruit zullen zien.

Schadeherstelbedrijven kijken positief naar de ontwikkelingen van dit nieuwe keurmerk. Het vereenvoudigt immers het herstelproces en plaatst kwaliteitsborging, daar waar het thuishoort: bij de schadeherstelspecialist. De RDW spreekt met deze stap ook haar vertrouwen uit in de kwaliteit van de RDW-erkende hersteller. Bij de verdere uitwerking van dit traject neemt FOCWA mee dat ook kwaliteitsborging bij importauto’s gegarandeerd moet blijven en dat rijhulpsystemen (ADAS) een plek moeten krijgen in het RDW-keuringsproces. Kortom: dit traject versterkt de positie van schadeherstelbedrijven. Maar in de uitwerking zijn er nog de nodige aandachtspunten!

FOCWA-leden die meer informatie wensen over dit traject, kunnen contact opnemen met hun brancheorganisatie.