Oproep PRO meldingen kalibratie

Vorige week stuurde Solera een mail over de productinformatie omtrent Audatex, en meer specifiek het onderwerp kalibratie. Nu er in moderne voertuigen steeds meer systemen vragen om kalibratie na schadeherstel, is er in de markt regelmatig discussie over de fabriekstijden die hiervoor gegenereerd worden in Audatex en/of vergoedingen die worden toegekend door opdrachtgevers.

Solera wil voor deze specifieke werkzaamheden een apart overleg gaan opzetten vergelijkbaar met het Audatex gebruikersoverleg (voorheen PRO-overleggen). FOCWA neemt voor u deel aan deze overleggen om uw belangen te behartigen. Van groot belang is dat we in beeld krijgen waar de knelpunten zich voordoen bij kalibratie op de verschillende merken/modellen voertuigen. Wij roepen u dan ook graag op om de komende tijd zo veel mogelijk praktische voorbeelden aan te dragen over waar de fabriekstijden en arbeidseenheden niet aansluiten bij de praktijk.

Deze meldingen bespreken wij dan tijdens het eerstkomende overleg dat volledig in teken staat van kalibratie. De meldingen per merk/model kunt u op de gebruikelijke manier indienen middels de promelding knop in uw backoffice systeem of sturen naar contact@focwa.nl. FOCWA wil alle leden met nadruk vragen om gevolg te geven aan deze oproep. Het gaat immers om uw rendement! 

Waarom een promelding? 

Het aantal meldingen voor het gebruikersoverleg is al jaren laag in verhouding tot het aantal calculaties in Audatex. Dit terwijl in deze overleggen veel aanpassingen worden gedaan op hiaten. En het in deze uitdagende tijden erg belangrijk is dat Audatex gevuld is met tijden die aansluiten met de praktijk. Zie onderstaand voorbeeld: 

“In 2020 bevatte een gemiddelde schade 10,5 uur arbeid. Als u een tarief ontvangt van € 63,- per uur bedraagt het aandeel arbeid € 661.50. Als een fabriekstijd met bijvoorbeeld 10AE wordt verhoogd omdat deze te krap staat, bedraagt het aandeel arbeid € 724,50 een verschil van 9,5%.”

Heeft u bijkomend nog vragen, opmerkingen en/of suggesties om mee te geven aan FOCWA over gerekende arbeidseenheden in de Audatex-calculatie? Aarzel dan niet om contact met ons op te nemen via contact@focwa.nl of bel naar (088) 501 10 00. Dankzij uw input kunnen wij uw belangen nog beter behartigen. 

Vanzelfsprekend communiceren wij na elke gebruikersoverleg over de genomen besluiten en wat dit voor uw bedrijfsvoering betekent.