Ondanks corona: leerlingen schadeherstel op peil

De coronamaatregelen gooiden voor veel potentiële leerlingen roet in het eten. In plaats van een ROC te bezoeken tijdens een OpenDag en in gesprek te gaan met ondernemers, moesten zij nu virtueel hun weg zien te banen en een opleidingskeuze maken. De vele inspanningen van onderwijsinstellingen en schadeherstelbedrijven om deze leerlingen te werven, zorgen uiteindelijk voor een mooi resultaat. Waar in het schooljaar 2019-2020 1.009 leerlingen kozen voor een opleiding in de carrosseriebranche, is dit aantal relatief op peil gebleven met 980 inschrijvingen. Opvallend is dat de opleiding Eerste Schadehersteller (niveau 3) een stijging kent: van 212 naar 234 leerlingen. De AST-opleiding wordt echter door minder leerlingen gevolgd op een ROC (van 46 naar 32).

“De instroom van kwalitatief technisch geschoold personeel is en blijft één van de grootste uitdagingen in de schadeherstelsector. Zeker ook in deze ‘coronatijden’ is het belang van goed geschoolde vakmannen en -vrouwen alleen maar meer aan de orde. Vanuit de branche hebben we daarom -samen met onze leden en onderwijsinstellingen- hard gewerkt om voornamelijk virtueel zichtbaar te zijn bij potentiele leerlingen en hun ouders. We zijn dan ook erg verheugd dat het aantal leerlingen relatief gezien op peil blijft.”, meent Femke Teeling, directeur FOCWA.

Volgens Teeling is de instroom van nieuwe leerlingen het resultaat van een goede samenwerking tussen het bedrijfsleven en onderwijsinstellingen. “Niet voor niets organiseert FOCWA samen met de MBO-raad jaarlijks een bijeenkomst met alle ROC’s die schadeherstelopleidingen aanbieden om de samenwerking te bevorderen. We verbinden ROC’s met FOCWA-bedrijven en stimuleren via de online campagne www.ikwordschadehersteller.nl het geven van gastlessen en stages om jongeren te enthousiasmeren voor het vakmanschap van de schadehersteller.”, meent Teeling. “En investeren in goede relaties tussen onderwijsinstellingen en bedrijfsleven loont. Zo zetten het mbo-opleidingencentrum Rijn IJssel en circa veertig autoschadeherstelbedrijven in Gelderland samen de schouders onder een nieuwe opleiding voor autoschadeherstellers. En dat resulteert al dadelijk in een nieuwe aanwas van nieuwe jonge schadeherstellers in spe!”, sluit Teeling af.

Ondanks het feit dat het aantal leerlingen landelijk op peil blijft, is het volgens FOCWA wel opmerkelijk dat er grote regionale verschillen zijn. Zo kennen Techniek College Rotterdam (10), Rijn Ijssel (5), ROC van Twente (20) en ROC Mondriaan (14) een stijging van het aantal leerlingen. Terwijl voornamelijk bij het ROC in Amsterdam (-32), het Deltion College (-13) en Summa College (-19) zich minder leerlingen aanmelden. In de komende periode zoekt FOCWA samen met deze ROC’s en het bedrijfsleven naar een verklaring van deze verschillen.

De onderstaande tabel geeft het aantal studenten weer per schooljaar in de carrosseriebranche, voor zowel de BBL- als BOL-variant. Let op: het beeld is lichtelijk vertekend, omdat de cijfers van vorig schooljaar zijn aangepast. Het leerlingaantal kwam namelijk vorig school jaar uit op 990. Met 980 dit jaar zijn er dus (naar verwachting) maar 10 studenten minder.