Impact harde lockdown: situatie schadeherstelsector verslechterd

Om de belangen van haar leden tijdens deze coronacrisis optimaal te behartigen, monitort FOCWA de effecten van de pandemie op de schadeherstelsector. De impact op de schadeherstelsector is op dit moment over het algemeen minder gunstig voor FOCWA-leden dan in de periode voorafgaand aan de harde lockdown (15 december 2020). Zo is het vertrouwen in een goede afloop van deze crisis voor het schadeherstelbedrijf afgenomen (van 84% naar 78%). Meer dan dubbel zoveel ondernemers (24% versus 11%) geeft aan personeelsleden als gevolg van de crisis te moeten ontslaan. En 2 op 5 ondernemers zegt verliesgevend te zijn.

Het coronavirus en de gestelde overheidsmaatregelen hebben onmiskenbaar een effect op de bedrijfsvoering van FOCWA-leden. Als brancheorganisatie staat FOCWA haar leden in deze moeilijke periode met raad en daad bij.

Om de belangen van haar leden optimaal te kunnen behartigen, inventariseert FOCWA de impact van het coronavirus op FOCWA-bedrijven via www.focwa.nl/meldpunt-corona

Met deze informatie gaat FOCWA in gesprek met opdrachtgevers en de overheid om te kijken waar mogelijkheden liggen om aanvullende regelingen te treffen voor de schadeherstelsector. 

Resultaten op 11 februari 2021

Schadeherstelbedrijven ervaren fors minder (33%) orders en dus minder werkzaamheden in de werkplaats ten opzichte van december 2020, toen er gemiddeld 22% minder orders werden gemeld. Opvallend is dat 9% van de leden leveringsproblemen bij (toe)leveranciers ervaart, ten opzichte van 14% vorig jaar.

Waar in 2020 het vertrouwen in een goede afloop van deze crisis relatief constant bleef (84%), zakt dit aandeel nu naar 78%. Een verklaring is onder andere de liquiditeitspositie van ondernemers die onder druk staat. 25% van de ondernemers zegt over minder liquide middelen te beschikken, ten opzichte van 14% in de periode voor de harde lockdown. FOCWA-leden kennen hierbij een gemiddeld omzetverlies van 34,8%. Dit was 18% tijdens de vorige meting. 40% van de herstelbedrijven geven aan op dit moment zelfs verliesgevend te zijn. Dit verlies aan vertrouwen vertaalt zich ook naar het personeelsbeleid. Waar vorig jaar 11% van de bedrijven verwachtte personeelsleden te moeten ontslaan, is dit aandeel gestegen tot 24%.

Meer ondersteuning, snellere versoepelingen

Het kabinet presenteerde in januari een uitgebreider steunmaatregelenpakket. Hierdoor zijn steunmaatregelen beter bereikbaar voor een grotere groep ondernemers. Zo is het voor kleine bedrijven goed nieuws dat het minimumbedrag in de Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) verdubbelt naar 1.500 euro en de drempel wordt verlaagd. En aan die steunmaatregelen is volgens FOCWA-leden veel behoefte. Zo maakt respectievelijk 80% en 64% van de achterban gebruik van de NOW- en de TVL-regeling (versus 59% en 41% in 2020).

Daarnaast willen FOCWA-bedrijven op dit moment meer flexibiliteit met betrekking tot certificering en audits (76% versus 61%). Maar ook vragen zij een vergoeding voor de extra handelingen die zij dienen te verrichten in kader van hygiënische maatregelen (71% versus 51%). Een deel van de achterban vindt ook dat opleidingen op andere tijdstippen moeten worden aangeboden (60%) & wensen ook gespreide (terug)betaling van facturen (38%).

Femke Teeling, directeur FOCWA: “Veel bedrijven in de schadeherstelsector zitten op hun tandvlees. De effecten van de coronamaatregelen beginnen nu voor een deel door te wegen. En dat zien we in deze cijfers terug. In de praktijk zien we wel dat het beeld minder eenduidig is. De aard van de werkzaamheden en de regio waarin deze activiteiten worden verricht bepalen voor een groot deel het effect op de bedrijfsvoering. De overheid doet echt haar uiterste best om bedrijven te ondersteunen. En vanuit FOCWA werken en denken we hier graag aan mee. Maar dat alleen is niet voldoende. We vragen daarom aan iedereen om een tandje bij te zetten om te voorkomen dat in de kern gezonde bedrijven onnodig over de kop gaan. Wij roepen alle stakeholders daarom op om hierin gezamenlijk met ons en de bedrijven in op te trekken. Want als partners in business zijn we hier allemaal bij gebaat.”