Week van de RI&E: ‘De ondernemer centraal’

De afgelopen weken zijn we allemaal geconfronteerd geweest met maatregelen die we moeten nemen om onszelf, onze medewerkers, klanten en leveranciers te beschermen. Hiervoor hebben ondernemers het protocol, dat FOCWA voor de schadeherstelsector heeft ontwikkeld, kunnen gebruiken. Onbewust (her)ontwikkelde bedrijven een arbobeleid. En dat is goed (en verplicht). Zo is het hebben van een RI&E − waarbij u de gezondheids- en veiligheidsrisico’s in uw bedrijf inventariseert − een must. De 6e Week van de RI&E zal plaatsvinden van 21 tot en met 25 september 2020. Dit jaar is het thema ‘De ondernemer centraal’.

Tijdens de Week van de RI&E bundelt FOCWA, samen met andere brancheorganisaties, opleiders, arbodiensten en andere intermediairs hun krachten. Met speciale acties stimuleert en ondersteunt FOCWA ondernemers bij het uitvoeren van de risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E). De afgelopen maanden hebben al 225 bedrijven gebruikgemaakt van de nieuwe RI&E en hebben zo’n 150 bedrijven zich laten informeren door naar het webinar van FOCWA te kijken.

De ondernemer centraal

Het thema van de Week van de RI&E is dit jaar ‘De ondernemer centraal’. Veel bedrijven zijn op dit moment druk met aanpassingen in verband met de corona-maatregelen. Dit biedt een kans om ook andere aandachtspunten op het gebied van veilig en gezond werken direct mee te nemen. Ondernemers kennen hun bedrijf als geen ander en weten over het algemeen goed wat er in hun organisatie speelt. Die al aanwezige kennis moet ook centraal komen te staan bij het maken van een RI&E en in de ondersteuning van ondernemers.

Waarom een RI&E?

De RI&E en het plan van aanpak die daarbij hoort, geven u en uw medewerkers inzicht in de risico’s die er binnen uw bedrijf zijn voor de gezondheid en veiligheid van de werknemers. Daarin moet worden opgeschreven (plan van aanpak) hoe die risico’s voorkomen of beperkt kunnen worden. Belangrijk daarbij is een aanpak bij de bron: ‘kan de bron van het gevaar worden weggenomen?’. Dit thema behandelde FOCWA onlangs nog op een drukbezocht webinar.

Meerjarige campagne Ministerie van SZW

De Week van de RI&E wordt dit jaar extra kracht bijgezet door een bredere campagne over de RI&E die door het Ministerie van SZW wordt gestart. In een kamerbrief dd. 29 januari 2020 beschreef de staatssecretaris van SZW het ‘Meerjarenplan verbetering naleving RI&E’. Al vaker werd benadrukt dat de RI&E als basis wordt gezien voor een succesvol preventiebeleid. In de brief aan de Kamer wijst de staatssecretaris op het hoge aantal mensen dat jaarlijks overlijdt als gevolg van arbeidsongevallen of beroepsziekten (4100). Ze benoemt het gebrek aan naleving van de RI&E-plicht, zowel in kwantitatieve als kwalitatieve zin. De campagne is onderdeel van dit 3-jarige plan om de naleving te verhogen en de kwaliteit van RI&E’s te verbeteren. De campagne richt zich op het vergroten van de bekendheid met de RI&E-plicht, met name onder kleine bedrijven. Hierbij zal gericht worden gecommuniceerd, specifiek richting sectoren en branches waar de naleving het meeste achterblijft. De campagne zal na de zomer van start gaan.

Hoe ondersteunt FOCWA?

  • Webinar: bekijk het webinar over de RI&E en Arbodienstverleners terug waarin onder andere wordt uitgelegd hoe ondernemers aan de slag kunnen met de nieuwe RI&E. Terugkijken kan via deze link;
  • Advies op maat & hulp bij het invullen van een RI&E via een FOCWA-specialist;
  • RI&E informatie: de meest recente versie van de RI&E voor onze sector terug is hier terug te vinden;
  • FOCWA Verzekeringsdienst voor het afsluiten van een basiscontract met een arbodienst: https://www.focwaverzekeringsdienst.nl/