Impact van corona op uw bedrijf. Wat kunnen schadeherstellers doen?

Het coronavirus heeft zich inmiddels wereldwijd verspreid. Ook in Nederland is het virus opgedoken. Uw bedrijf en uw medewerkers komen mogelijk ook in aanraking met dit virus en/of de gevolgen ervan. Gezien de impact van COVID-19 op de Nederlandse samenleving staat FOCWA haar leden met raad en daad bij.

FOCWA probeert haar leden maximaal te ondersteunen. Maar zelf zijn ook maatregelen te nemen om de impact in een bedrijf te verkleinen:

  1. Bescherm uzelf en uw medewerkers: de RIVM biedt geactualiseerde informatie over hoe u uw bedrijf en uw medewerkers maximaal kunt vrijwaren tegen het virus. U kunt bijvoorbeeld de werktijden in uw bedrijf maximaal spreiden. Sommige medewerkers zouden prima van thuis uit kunnen werken. En beperk vooral de sociale contacten!
  2. Stel beschermingsmiddelen ter beschikking: ziekenhuizen hebben acute nood aan beschermingsmiddelen zoals maskers (ffp2 en ffp1), brillen, schorten, handschoenen en desinfectanten. FOCWA coördineert de inzameling van deze middelen voor ziekenhuizen. Heeft uw bedrijf deze middelen op voorraad? Neem dan contact op met ons via b.smolders@focwa.nl. Nadien neemt het ministerie van volksgezondheid rechtstreeks contact met u op.
  3. Maak gebruik van beschikbare overheidsmaatregelen. Een selectie op basis van de meest gestelde vragen aan FOCWA:
  • Kredieten via de BMKB-regeling: Met het borgstellingskrediet voor MKB-bedrijven staat de overheid voor een deel garant voor bedrijven die een lening willen afsluiten, maar de financier niet genoeg zekerheid kunnen bieden. Deze regeling is ten gevolge van het coronavirus verruimd. Informatie vindt u hier.
  • Kinderopvang: De overheid heeft aangegeven dat wanneer beide ouders een vitaal beroep uitoefenen (of een van de ouders), dan is het mogelijk om kinderopvang te krijgen. Als eerste adviseren wij om na te gaan of u hiervoor in aanmerking kunt komen. Wanneer geen van de ouders een vitaal beroep uitoefent, dan kan in voorkomende gevallen calamiteitenverlof of kort verzuimverlof worden opgenomen, bijvoorbeeld als de school of kinderopvang sluit en de werknemer met spoed zijn kind(eren) op moet halen. Eventueel ook nog de volgende dag, als de school of opvang gesloten blijft, en de werknemer op zo’n korte termijn geen oppas kan vinden. Calamiteitenverlof of kort verzuimverlof kan hooguit enkele dagen duren. Voor bijvoorbeeld quarantaine kan geen calamiteitenverlof worden opgenomen, omdat daar al duidelijk is dat dit langer dan enkele dagen gaat duren. Kortdurend zorgverlof kan alleen een rol spelen als de werknemer de noodzakelijke verzorging op zich moet nemen bij ziekte van een persoon als omschreven in de Wet arbeid en zorg (familieleden enz.). Als de werknemer thuisblijft voor het opvangen van een kind, zonder dat er sprake is van ziekte, dan komt dat voor rekening van de werknemer. Wij raden aan om dit goed met uw personeel te bespreken.
  • Vraag werktijdverkorting aan: De regeling voor werktijdverkorting is een bestaande regeling waar bedrijven een beroep op kunnen doen die door een calamiteit tijdelijk een verlies van werkuren hebben. Er moet tijdelijk sprake zijn van minder werk voor (een deel) van het personeel door omstandigheden die buiten het normale ondernemersrisico vallen. Deze calamiteit moet ten minste 2 weken en maximaal 24 weken voor werkuitval zorgen. Ook moet er voor minstens 20% van het personeel geen werk meer zijn. Voor dat deel van het personeel kunnen werkgevers dan een beroep doen op de werkloosheidsuitkering (WW). De medewerkers om wie het gaat spreken dan hun WW-rechten aan. Ze moeten daarom wel WW-rechten hebben opgebouwd, oftewel ten minste 26 weken hebben gewerkt. Werktijdverkorting kunt u hier aanvragen.
  • Fiscale regelingen: mogelijkheid tot het verzoek om bijzonder uitstel van betaling in de inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting, omzetbelasting en loonbelasting. De Belastingdienst zal uitstel van betaling verlenen als de ondernemer schriftelijk motiveert dat hij door de coronacrisis in de problemen is gekomen. Zodra het verzoek om uitstel bij de Belastingdienst binnen is, zet de Belastingdienst de invordering stil. Individuele beoordeling van het verzoek vindt later plaats. Daarnaast betalen ondernemers nu belasting op basis van een voorlopige aanslag inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting. Ondernemers die een lagere winst verwachten door de coronacrisis kunnen een verzoek indienen voor een verlaging van de voorlopige aanslag, zodat ze meteen minder belasting gaan betalen. Deze verzoeken zullen door de Belastingdienst worden ingewilligd. Meer informatie vindt u hier.

Meer informatie

VNO-NCW en MKB-Nederland hebben samen met de Kamer van Koophandel een loket geopend voor ondernemers die vragen hebben. Dit loket is te bereiken via 0800-2117 of via deze website.

Heeft u hierover vragen? Komt u in aanraking met andere uitdagingen in uw bedrijf? Neem dan contact op met FOCWA via 088 501 10 00 of mail naar juridisch@focwa.nl. Op onze website vindt u meer informatie over corona en de veel gestelde vragen.