Meer aandacht voor het schadeherstelvak op het vmbo

Vmbo- en mbo-school Edudelta College in Middelharnis heeft als eerste school in Nederland het vak schadeherstel in haar vmbo-opleidingsprogramma Autotechniek geïntegreerd. Het Edudelta College en haar partners willen op deze manier de interesse voor het schadeherstelvak vergroten bij leerlingen van het vmbo.

Het Edudelta College voegt het vak schadeherstel in eerste instantie toe aan haar vestiging in Middelharnis, maar heeft ook vestigingen in Barendrecht, Bleiswijk en Goes. Behalve de interesse van vmbo-leerlingen vergroten, wil zij ook leerlingen uit groep 7 en 8 tijdens inspiratie- en doedagen op het Edudelta College kennis laten maken met het schadeherstelvak. Het college heeft samen met schadeherstelketens A.A.S., A.A.S. Bosman Schadeherstel en lakleverancier Standox de krachten gebundeld. Hierdoor zijn verschillende onderdelen die noodzakelijk zijn voor een goede opleiding gerealiseerd. 

Nieuwe werkplaats 

Om de werkplaats op het Edudelta College een upgrade te geven, is er samen met kennis, expertise en equipment van A.A.S. Bosman Schadeherstel en een mengmachine, spuit en verf van lakleverancier Standox een nieuwe schadeherstelruimte voor vmbo-leerlingen ontwikkeld. “Dat was echt nodig”, zegt Arie Bosman, eigenaar van A.A.S. Bosman Schadeherstel. “Want het schadeherstelvak leren zonder praktijkkennis en de juiste middelen, lukt natuurlijk niet.” 

Stageplaatsen creëren 

A.A.S. Bosman Schadeherstel biedt de leerlingen van Edudelta College ook stageplekken. Kees Breen, leerlingbegeleider en chef op de werkplaats bij Bosman Schadeherstel zegt: “Als je een leerling vraagt wat hij weet over het schadeherstelvak, blijft het vaak bij auto’s spuiten. Aan voorbewerking, plaatwerk, schadecalculatie en receptiewerk denken ze niet. Daarom vinden we het belangrijk dat leerlingen letterlijk op de werkvloer ervaringen op kunnen en mogen doen. Er gaat een wereld voor ze open en pas dan begrijpen ze wat het vak echt inhoudt.” Willem Hartsuiker, salesmanager bij lakleverancier Standox, geeft aan te participeren in dit traject door de geluiden uit de markt dat goed personeel moeilijk te krijgen is. Standox wilt haar klanten in de regio attenderen op de aanwezigheid van stagiaires. Daarnaast ziet Standox het als hun maatschappelijke verantwoordelijkheid om hier aan deel te nemen."Onze producten zijn ontwikkeld door en voor vakmensen. Daar hoort een goede opleiding bij", aldus Willem Hartsuiker. 

Waarom investeren? 

Vanaf schooljaar 2018-2019 zit het vak schadeherstel standaard in de opleidingsmodule van het Edudelta College. Het is dan geen keuzevak meer, maar één van de vier verplichte vakken. Zo’n 30 leerlingen die de vmbo-richting Autotechniek volgen, maken dat schooljaar kennis met het vakgebied schadeherstel. Op de vraag waarom het Edudelta College in het schadeherstelvak investeert, zegt Kees: “De school erkent het specialisme van het vak en wil jongeren een kans bieden om dit te leren. Om hier aan te kunnen voldoen is technische kennis uit de markt noodzakelijk. Evenals goed materiaal en de mogelijkheid voor jongeren om stage te kunnen lopen. En wij hebben bij ons bedrijf behoefte aan meer instroom en goed opgeleide jongeren, zodat de spoeling, die nu erg dun is, groter wordt en er lokaal en regionaal een betere spreiding is van kwalitatief technisch geschoold personeel. Op deze manier helpt de markt de opleider om er zelf weer van te kunnen profiteren.” 

Wat doet FOCWA? 

Waar loopt het Edudelta College tegenaan en waar gaat FOCWA de komende tijd mee helpen?  

Het beeld wat er in de samenleving heerst over techniek verbeteren.

FOCWA voert een online consumentencampagne waarmee consumenten worden geïnformeerd over het belang van veilig en kwalitatief schadeherstel. Op de bijbehorende site focwa-autoschade.nl staan ook video’s die via Facebook, YouTube en AdWords worden gepromoot en bijdragen aan een positiever beeld van het schadeherstelvak.

(Snuffel)stages ontwikkelen zodat leerlingen ervaring op kunnen doen.

Dit doet FOCWA samen met haar partner TechniekTalent.nu. TechniekTalent.nu is een samenwerkingsverband van technische sectoren in opdracht van werknemers- en werkgeversorganisaties. Het is hun doel om jongeren te enthousiasmeren voor de techniek om daarmee technisch talent te winnen voor de technische sectoren.

Oplossingen bedenken voor de onder druk staande arbeidsmarkt.

Jongeren met technische ervaring zijn anno 2018 erg gewild. Dit zorgt voor een behoorlijke uitdaging voor ondernemers en de aantrekkelijkheid van de sector. Ondanks de nieuwe cao waarbij de lonen al hoger zijn en het generatiepact wat de instroom van jongeren mogelijk maakt, blijven bedrijven een steeds hoger salaris bieden. En dan vooral grote bedrijven die technisch personeel zoeken en geld hebben. FOCWA bedenkt daarom ook manieren om schadeherstelbedrijven aantrekkelijk te maken voor technici.

Vakmanschap blijft onmisbaar 

De schadeherstelmarkt is sterk aan veranderingen onderhevig, maar er zit ook zeker toekomst in. Want schades zullen er altijd zijn. Misschien meer of minder. Misschien complexer of cosmetischer. Maar schadeherstel zal altijd een vak blijven waar vakmanschap voor nodig is. Daarom zet FOCWA zich elke dag weer in om het schadeherstelvak aantrekkelijk maken. En dat begint dus al bij leerlingen uit groep 7 en 8 (en hun ouders en leraren), want die jongeren moeten nog een keuze maken. Daar zit toekomst in! Wat u kunt doen? Benader middelbare scholen in uw regio om stageplaatsen of gastlessen aan vmbo-leerlingen aan te bieden! 


Heeft u hulp, ideeën of advies nodig van FOCWA? Bel (088) 501 10 00.