Vereniging FOCWA Schadeherstel reikt eerste MVO-certificaten uit

Inmiddels hebben de eerste ondernemers het MVO-certificaat mogen ontvangen uit handen van Frits Huffnagel, voorzitter Vereniging FOCWA Schadeherstel. Koops Furness NV in Zwolle ontving het certificaat uit handen van Karel Bukholczer, secretaris. Deze ondernemers hebben deelgenomen aan de pilot van het MVO-beleid. Het betreft in dit geval Autoschade Kraan Doorn B.V., Autoschade Peter Brouwers BV, ABS van Houtert Gemert en Koops Furness NV Zwolle.

Vereniging FOCWA Schadeherstel heeft dit kosteloze en praktisch toepasbare MVO-beleid onlangs voor haar leden beschikbaar gesteld. Het MVO-beleid is gebaseerd op de internationale richtlijn ISO 26000, vertaald naar de dagelijkse praktijk van autoschadeherstel. Leden kunnen hiermee zelf vaststellen en vastleggen in hoeverre hun bedrijf maatschappelijk verantwoord en duurzaam werkt. Belangrijker nog is dat het instrument hen praktisch helpt om het door hen gewenste niveau van MVO te realiseren in het bedrijf.

Als men aan de gestelde eisen voldoet, ontvangt men vanuit FOCWA het MVO certificaat. Hiermee kunnen schadeherstelbedrijven meerwaarde bieden aan hun klanten en andere stakeholders. Het MVO instrument is voor alle leden van Vereniging FOCWA Schadeherstel te downloaden op het ledengedeelte van de FOCWA website.

Uitreiking MVO certificaat aan Kraan Doorn BV     Uitreiking MVO certificaat aan Peter Brouwers Autoschade
Kraan Doorn Autoschade B.V. te Doorn            Peter Brouwers Autoschade te Roermond
(foto: Maurits van Hout)                                    (foto: Karel Bingen)

Uitreiking MVO certificaat ABS van Houtert Gemert     Uitreiking MVO certificaat aan Koops Furness NV Zwolle
ABS van Houtert Gemert te Gemert                  Koops Furness NV te Zwolle
(foto: Maurits van Hout)                                    (foto: Pieter Jansen)