Vragen?

Heeft u een vraag of zoekt u contact?

KLIK HIER

Disclaimer

Website en e-mailberichten

FOCWA heeft de grootst mogelijke zorg besteed aan de ontwikkeling en samenstelling van deze website. FOCWA aanvaardt echter geen enkele aansprakelijkheid voor de juistheid en volledigheid van de informatie op deze website.

Eventuele persoonsgegevens die worden gebruikt of achtergelaten worden verwerkt overeenkomstig de vereisten uit de Algemene Verordening Persoonsgegevens (AVG), zoals te vinden in onze privacyverklaring.

FOCWA is op geen enkele wijze aansprakelijk voor directe of indirecte schade, hoe dan ook ontstaan, door gebruik van informatie die op deze website beschikbaar is. FOCWA houdt zich het recht voor om de inhoud van deze site aan te passen of te verwijderen.

Niets van deze website, tekst, afbeeldingen of bestanden, mag worden verveelvoudigd en/of openbaar worden gemaakt, in welke vorm dan ook, en mag niet worden opgeslagen in een geautomatiseerd bestand zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van FOCWA.

Informatie die u wordt toegezonden in een e-mailbericht is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Indien u ten onrechte een e-mailbericht van ons heeft ontvangen die niet aan u is geadresseerd, dan wordt u verzocht de inhoud niet te gebruiken, de afzender daarover te informeren en het bericht vervolgens te verwijderen. Hiervan zullen wij u een bevestiging vragen. Openbaarmaking, vermenigvuldiging, verspreiding en/of verstrekking van de in de e-mail ontvangen informatie aan derden is, zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming, niet toegestaan.

Alle auteursrechten behoren toe aan en zijn verkregen door FOCWA.