Derde steunpakket noodmaatregelen

Vanwege de coronacrisis verlengt het kabinet diverse lopende steunmaatregelen. Dit derde steunpakket loopt tot in 2021 en is gestoeld op drie pijlers: steun, helpen aanpassen en investeren. Hieronder per maatregel een overzicht van de wijzigingen.

NOW 3.0

De regeling is binnen het derde steunpakket onder de naam NOW 3 verlengd van 1 oktober 2020 tot en met 30 juni 2021. Enkele voorwaarden zijn aangepast. Hoe hoger het omzetverlies, hoe hoger de tegemoetkoming. Bedrijven die ten minste 20% omzetverlies lijden over 3 maanden (oktober t/m december), kunnen een tegemoetkoming van maximaal 85% van de loonsom krijgen naar rato van de omzetdaling. Bij een omzetverlies van 100% is dat 85%. Met de simulatietool van UWV bereken je (schat je in) hoe hoog het definitieve bedrag wordt. 

Deze NOW 3 is voor ondernemers met personeel die verwachten dat ze minimaal 20% minder omzet draaien over een periode van 3 maanden. Weten of je aan de voorwaarden voldoet en aanspraak kunt maken? Lees dan het uitgebreide artikel over de NOW

Hoe doe ik een aanvraag? 

UWV voert de NOW 3 uit vanaf 16 november. De NOW 3.1 is op 27 december 2020 gesloten. Aanvragen is niet meer mogelijk. Vanaf 15 februari 2021 tot en met 14 maart 2021 gaat NOW 3.2 open. De aanvraag dien je in bij UWV. Je hebt voor de aanvraag geen eHerkenning nodig.

TOZO

De Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo) is in het leven geroepen om zelfstandigen (inclusief zzp'ers) inkomensondersteuning te bieden om te zorgen dat ze in hun levensonderhoud kunnen voorzien. De regeling is onder de naam Tozo 3 verlengd van 1 oktober tot 1 april 2021. Enkele voorwaarden zijn bij Tozo 3 aangepast. Vanaf 1 april tot 1 juli 2021 geldt Tozo 4. Bij Tozo 4 geldt geen vermogenstoets. Meer informatie over Tozo 4 wordt begin 2021 bekendgemaakt. 

Hoe werkt deze regeling? 

De uitkering voor levensonderhoud (max. 1.500 euro netto per maand) vult het inkomen aan tot het sociaal minimum. Een belangrijke voorwaarde hierbij is dat je totale inkomen als gevolg van de coronacrisis onder het bijstandsniveau is gekomen. Ook als je tevens salaris ontvangt uit loondienst en je totale inkomen daalt tot onder het bijstandsniveau, kom je aanmerking voor deze regeling. Mits je aan de voorwaarden voldoet.

Vanaf 1 januari 2021 kunnen Tozo 3-ontvangers aanspraak maken op coaching, advies, bij- of omscholing en heroriëntatie. Die extra steun wordt gefaciliteerd door gemeenten, die daarvoor geld ontvangen. Doel is ondernemers die afhankelijk zijn van een Tozo 3-uitkering te helpen bij oriëntatie op de arbeidsmarkt. Dit plan wordt de komende maanden verder uitgewerkt.

Hoe doe ik een aanvraag? 

Aanvragen doe je bij je woongemeente. Hiervoor is een digitaal formulier beschikbaar. Kijk hiervoor op de website van je gemeente. 

Meer informatie over de regeling en de voorwaarden: Tozo: inkomensondersteuning en leningen.

TVL

De Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) helpt mkb-bedrijven en zzp'ers bij het betalen van een deel van hun vaste lasten, exclusief loonkosten. Onder meer huur, abonnementen, verzekeringen, worden met de TVL deels gedekt. De TVL regeling loopt tot en met eind juni 2021. De verlengde TVL regeling is opgedeeld in 3 periodes van 3 maanden. Bedrijven die aan de voorwaarden van de TVL voldoen, moeten voor iedere periode een nieuwe aanvraag doen bij RVO.nl. 

Wat houdt de regeling in? 

Ondernemers die minimaal 30% omzetverlies hebben door de coronacrisis kunnen een tegemoetkoming krijgen. Het minimale subsidiebedrag is 1500 euro, en kan oplopen tot 330.000 euro belastingvrij over 3 maanden. Bedrijven met meer dan 250 werknemers krijgen maximaal 400.000 euro. 

Voor wie is deze regeling?

In het 1e kwartaal van 2021 kunnen alle bedrijven met minimaal 30% omzetverlies de verlengde TVL-subsidie aanvragen. Het subsidiepercentage is 85%. Er is geen beperking van SBI-codes, krediet- en financiële instellingen en holdings zijn uitgezonderd. Dit betreft de volgende SBI-codes: krediet- en financiële instellingen (SBI 64.1, 64.30.1, 64.30.2, 64.9, 65 of 66). Er zijn voorwaarden voor het ontvangen van TVL van toepassing. Het bedrijf moet bijvoorbeeld vóór 15 maart 2020 zijn opgericht en ingeschreven in het KVK Handelsregister en een fysiek vestigingsadres hebben. Bovendien moet het bedrijf minimaal 3000 euro aan vaste lasten hebben. Dit bedrag staat nog ter discussie. 

Je vindt de SBI-code waarvoor je TVL aanvraagt in de adviestool TVL bij RVO.nl. 

Hoe doe ik een aanvraag? 

Aanvragen van de verlengde TVL Q1 2021-regeling kan vanaf half februari 2021 bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). De exacte datum wordt nog bekend gemaakt. Meer informatie is te vinden op: https://www.kvk.nl/corona/het-coronavirus-check-hier-je-regelingen/#overbruggingsregeling.

TONK: ondersteuning noodzakelijke kosten 

Voor mensen die binnen het huidige regelingenpakket net buiten de boot vallen heeft het kabinet de Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten (TONK) ingesteld. Deze tegemoetkomingsregeling is onder meer bedoeld voor zelfstandigen die veel van hun opdrachten hebben zien verdwijnen, maar geen aanspraak op de TOZO kunnen maken. 

De regeling wordt verder uitgewerkt en loopt via gemeenten. De TONK gaat met terugwerkende kracht gelden van 1 januari 2021 tot 30 juni 2021. Het kabinet reserveert hiervoor 130 miljoen euro. In februari is naar verwachting de uitwerking met gemeenten afgerond. De verwachting is dat vanaf 1 maart 2021 steeds meer gemeenten hun TONK-loketten openen. Meer informatie is te vinden op: https://www.kvk.nl/corona/het-coronavirus-check-hier-je-regelingen/#overbruggingsregeling.

Belastingmaatregelen

De Belastingdienst heeft een flink aantal regelingen om de administratieve en financiële lasten voor ondernemers te verlichten. In december verlengde het kabinet de periode waarin ondernemers uitstel kunnen aanvragen. 

Aanvragen van uitstel of verlenging van uitstel is mogelijk tot 1 juli 2021. Ondernemers die nog niet eerder uitstel of verlenging hebben aangevraagd, kunnen dit alsnog doen. Heb je al eerder verlenging gekregen? Dan geldt dat nu automatisch tot 1 juli 2021. De datum waarop je gaat terugbetalen schuift op van 1 juli 2021 naar 1 oktober 2021. Je krijgt 36 maanden de tijd om je belastingschuld terug te betalen. 

5 andere belastingmaatregelen zijn ook tot 1 april verlengd, zoals het btw-nultarief op mondkapjes en het fiscaal mogelijk maken van de betaalpauze voor hypotheekverplichtingen. Daarover lees je meer op de pagina Belastingmaatregelen in coronatijd. 

Overige fiscale maatregelen: 

  • Tot 1 juli 2021 geldt een btw-tarief van 0% op mondkapjes. 
  • Het kabinet stelt de opslag voor voorraad- en aanpassingskosten horeca vrij van inkomsten- en vennootschapsbelasting. 
  • Je mag in 2021 het gebruikelijk loon lager vaststellen als je een omzetdaling door corona hebt. Hier zijn wel nieuwe voorwaarden aan verbonden. 
  • Het urencriterum wordt vanwege de coronacrisis opnieuw versoepeld tot 1 juli 2021. 
Aflossen belastingschuld 

Heb je uitstel van betaling van belasting gekregen? Dan start je op 1 juli 2021 met het aflossen van de opgebouwde belastingschuld. Deze aflossing zal plaatsvinden in 36 maandelijkse termijnen. In het voorjaar van 2021 ontvang je van de belastingdienst een brief met een voorstel voor een betalingsregeling. 

De 'Routekaart hervatten uitvoering Ondernemers' is hier.

Overige steunmaatregelen

Voor een overzicht van de overige steunmaatregelen, klik hier.