Derde steunpakket noodmaatregelen per 1 oktober 2020 van kracht

Vanwege de coronacrisis verlengt het kabinet vanaf 1 oktober 2020 diverse lopende steunmaatregelen. Dit derde steunpakket loopt tot in 2021 en is gestoeld op drie pijlers: steun, helpen aanpassen en investeren. Hieronder per maatregel een overzicht van de wijzigingen.

NOW 3.0

De regeling wordt vanaf 1 oktober 2020 met negen maanden verlengd, met drie keer drie maanden. In die periode wordt de NOW geleidelijk afgebouwd, zodat ondernemers en werkenden tijd en ruimte hebben om zich aan te passen. Hieronder een overzicht van de belangrijkste wijzigingen:

 • NOW 3.0 geldt tot 1 juli 2021 (3 tijdvakken van 3 maanden).
 • Het minimale omzetverlies om aanspraak te kunnen maken op de regeling, gaat vanaf het tweede tijdvak omhoog van 20% naar 30%.
 • De maximale vergoeding van de loonkosten over 9 maanden kent een geleidelijke afbouw van vergoedingspercentages: van 80%, naar 70% naar 60%. Dus over de periode oktober t/m december 2020 een loonkostenvergoeding van maximaal 80%, over de periode januari 2021 t/m maart 2021 een loonkostenvergoeding van maximaal 70%, en over de periode april 2021 t/m juni 2021 een loonkostenvergoeding van maximaal 60%.
 • Tegenover de afbouw van de loonkostenvergoeding, bestaat de mogelijkheid om de loonsom geleidelijk te laten dalen met 10%, 15% en 20% zonder dat dit ten koste gaat van de subsidie.
 • De korting die in de NOW 2.0 wordt toegepast op het moment dat er sprake is van bedrijfseconomisch ontslag wordt, vervalt.
 • Het maximaal te vergoeden loon per werknemer zal in het derde tijdvak (april, mei, juni 2021) worden verlaagd naar maximaal 1x het dagloon. Voor meer informatie over de NOW 3.0, zie https://www.kvk.nl/corona/now-regeling-tegemoetkoming-in-loonkosten/

TOZO

Deze regeling wordt ook negen maanden verlengd, tot en met 30 juni 2021, en kent een toets op beschikbare geldmiddelen.

 • Na 1 oktober kunt u Tozo 3 aanvragen bij uw woongemeente. Als u al een Tozo 2-uitkering ontvangt, kunt u een verkort aanvraagformulier indienen zodra uw woongemeente de aanvraagprocedure gereed heeft. Uw Tozo 2 uitkering wordt niet automatisch verlengd. U dient bij uw aanvraag aan te geven of uw situatie sinds uw vorige aanvraag wel of niet veranderd is.
 • De regeling is aan te vragen tussen 1 oktober 2020 en 30 juni 2021. De startdatum van de aanvraagmogelijkheid kan per gemeente verschillen.
 • De partnertoets die bij de Tozo 2 werd geïntroduceerd blijft van kracht in de Tozo 3. Daaraan wordt nu een vermogenstoets toegevoegd. Om aanspraak te maken op de tegemoetkoming voor levensonderhoud mag u binnen de Tozo 3 niet meer dan 46.520 euro aan beschikbare geldmiddelen hebben.
 • Vanaf 1 januari 2021 kunnen Tozo 3-ontvangers aanspraak maken op coaching, advies, bij- of omscholing en heroriëntatie. Die extra steun wordt gefaciliteerd door gemeenten, die daarvoor geld ontvangen. Doel is ondernemers die afhankelijk zijn van een Tozo 3-uitkering te helpen bij oriëntatie op de arbeidsmarkt. Dit plan wordt de komende maanden verder uitgewerkt.

Voor meer informatie over de TOZO, zie: https://www.kvk.nl/corona/steunpakket-3-afbouwen-vanaf-oktober/

TVL

 • De TVL, die voorziet in een tegemoetkoming voor vaste lasten, is met aangepaste voorwaarden verlengd tot eind juni 2021.
 • De verlenging gaat in per 1 oktober. De TVL kan vanaf die datum voor 3 maanden worden aangevraagd, dus voor de periode tot en met 31 december 2020.
 • Wie vanaf januari opnieuw steun nodig heeft, kan een nieuwe aanvraag doen voor de periode januari t/m maart 2021. De laatste periode omvat de maanden april, mei en juni 2021. Het omzetverlies wordt vastgesteld door de maanden waarvoor de aanvraag geldt te vergelijken met diezelfde maanden in 2019. Dat geldt voor alle aanvraagperiodes.
 • Vanaf 1 januari 2021 wordt de grens voor omzetverlies stapsgewijs verhoogd. Tot 31 december 2020 geldt de huidige grens van minimaal 30% omzetverlies. De nieuwe grenspercentages worden later bekendgemaakt.
 • Om aanspraak te maken op de TVL moet je minimaal 4.000 euro aan vaste lasten hebben in 3 maanden. In het tweede steunpakket was dat 4 maanden.
 • Het maximale bedrag wat je aan subsidie kunt ontvangen is verhoogd van 50.000 naar 90.000 euro.

Voor meer informatie over de TVL, zie: https://www.kvk.nl/corona/tvl-aanvragen-tot-eind-juni-2021/

Belastingmaatregelen

 • Ondernemers krijgen nu 3 jaar de tijd om de belastingschuld terug te betalen en hoeven dit pas vanaf 1 juli 2021 terug te betalen.
 • Daarnaast kunnen ondernemers die al eens uitstel hebben aangevraagd, hun uitstel nog verlengen tot 1 januari 2021.
 • De tijdelijke verlaging van invorderingsrente naar bijna nul wordt verlengd tot en met 31 december 2021, zodat ondernemers met zo min mogelijk extra kosten worden geconfronteerd.

Overige steunmaatregelen

Voor een overzicht van de overige steunmaatregelen, klik hier.