Bekijk de rekentool van VNO-NCW en MKB Nederland

Deze rekentool van VNO-NCW en MKB Nederland is een calculator met een verzameling van alle maatregelen, zodat u kan uitrekenen welk effect de steunmaatregelen hebben op de financiële positie van uw onderneming.

De tool bestaat uit:

  • Een overzicht van alle corona-steunregelingen; op basis van de ingevoerde SBI code worden de relevante regelingen getoond;   
  • Per regeling geeft de Corona Calculator met berekeningen een indicatie van de hoogte van de tegemoetkomingen, kredietmogelijkheden en mogelijkheden rond belastinguitstel;
  • In combinatie met de gemaakte berekeningen en een invoer van de te verwachten inkomsten en uitgaven, kan de Corona Calculator tevens inzicht geven in de liquiditeitspositie van de onderneming;
  • Op de website zijn ook de meeste veelgestelde vragen én antwoorden gebundeld.

De tool werkt in alle moderne browsers (dus niet in Internet Explorer).