Specialisten

Vereniging FOCWA Specialisten ziet het als haar missie om haar leden professioneel te ondersteunen in een gezonde bedrijfsvoering en een optimale dienstverlening, nu en in de toekomst.

Zij behartigt de belangen van deze bedrijven op tal van terreinen: economische en sociaal-economische aangelegenheden, techniek en innovatie, scholing en opleiding, kwaliteit- milieu- en arbozorg, individuele bedrijfsadvisering en -begeleiding, communicatie, et cetera. Om zoveel mogelijk services op maat te kunnen leveren, is de Vereniging FOCWA Specialisten onderverdeeld in drie vakgroepen:

Op het secretariaat van de vereniging FOCWA Specialisten werkt één medewerker.