Specialisten

FOCWA verzorgt onder andere de belangenbehartiging van de aangesloten auto- en truckschadeherstelbedrijven op tal van terreinen: economische- en sociaal-economische aangelegenheden, techniek en innovatie, scholing en opleiding, kwaliteits- milieu- en arbozorg, individuele bedrijfsadvisering en -begeleiding, communicatie etc.

Om zoveel mogelijk service op maat te kunnen leveren, zijn de disciplines onderverdeeld in drie groepen: