Schadeherstel

Vereniging FOCWA Schadeherstel verzorgt de belangenbehartiging van de aangesloten auto- en truckschadeherstelbedrijven op tal van terreinen: economische- en sociaal-economische aangelegenheden, techniek en innovatie, scholing en opleiding, kwaliteits- milieu- en arbozorg, individuele bedrijfsadvisering en -begeleiding, communicatie etc.

Om aan de specifieke eisen van de verschillende disciplines te kunnen voldoen, is Vereniging FOCWA Schadeherstel in de volgende secties verdeeld:

Op het secretariaat werken 17 medewerkers voor Vereniging FOCWA Schadeherstel. 

Vereniging FOCWA Schadeherstel is: