Schadeherstel

FOCWA verzorgt onder andere de belangenbehartiging van de aangesloten auto- en truckschadeherstelbedrijven op tal van terreinen: economische- en sociaal-economische aangelegenheden, techniek en innovatie, scholing en opleiding, kwaliteits- milieu- en arbozorg, individuele bedrijfsadvisering en -begeleiding, communicatie etc.

Om aan de specifieke eisen van de verschillende disciplines te kunnen voldoen, zijn de disciplines in de volgende secties verdeeld:

  • Individueel Opererend Schadeherstelbedrijf (IOS)
  • Schadeherstel Groepen (SG), de autoschadeherstelbedrijven die in ketens samenwerken
  • Dealer gelieerd schadebedrijf
  • Specialisten