FOCWA-NIVRE Geschillencommissie

De FOCWA-NIVRE Geschillencommissie is een onafhankelijke commissie die bemiddelt in geschillen tussen een particulier en een FOCWA-lid.

In de commissie hebben zitting: een onafhankelijk voorzitter, een deskundige van de NIVRE, een deskundige van FOCWA en een benoemde secretaris.

Als u een klacht heeft, dient u dit altijd eerst kenbaar te maken bij het betreffende bij FOCWA aangesloten bedrijf. Komt u met het bedrijf niet tot het juiste resultaat, dan kunt u uw klacht laten behandelen door de FOCWA-NIVRE Geschillencommissie. U dient dan uw klacht schriftelijk in te dienen, voorzien van uw handtekening, adresgegevens en, indien van toepassing, een kopie van het kentekenbewijs (deel 1a en 1b). Om zo een volledig mogelijk beeld van de klacht te krijgen, verzoeken wij u tevens kopieën van alle relevante stukken, voor zover in uw bezit, mee te sturen (bijv. expertiserapport, garantiebewijs, factuur, werkbonnen, correspondentie, foto’s e.d.). Zodra wij deze stukken hebben ontvangen, zullen wij de klacht in behandeling nemen en voor u proberen te bemiddelen. U wordt door ons schriftelijk op de hoogte houden met betrekking tot het verdere verloop van de klacht. U kunt uw brief met bijlagen sturen naar:

FOCWA-NIVRE Geschillencommissie
Postbus 128
3440 AC WOERDEN

of per e-mail naar klachten@focwa.nl.

Kosten:

Voor het bemiddelingstraject bent u geen kosten verschuldigd. Als de bemiddeling door de FOCWA-NIVRE Geschillencommissie niet het gewenste resultaat bereikt, heeft u de mogelijkheid om het geschil te laten behandelen tijdens een zitting.Voor een zitting dient u € 125,00 klachtengeld te voldoen en een vragenformulier in te vullen. Voor de zitting zullen beide partijen worden uitgenodigd en dient het betreffende voertuig aanwezig zijn. De deskundigen en experts van de commissie zullen het voertuig ter plaatsen inspecteren. De commissie gaat zich daarna beraden en zal ongeveer drie weken na de zitting een bindende uitspraak per post naar partijen sturen. Indien de klacht gegrond blijkt, ontvangt de klager de € 125,00 terug.Voor geschillen tussen bedrijven en een FOCWA-lid is er de Commissie van Toezicht voor het Carrosseriebedrijf.