Streng toezicht op de wettelijk verplichte energiebesparende maatregelen

De wet verplicht een groot aantal bedrijven om energiebesparende maatregelen te nemen. Dat geldt dus ook voor veel FOCWA-leden. Sinds 1 juli 2019 moeten ondernemers die meer dan 50.000 kWh elektriciteit of 25.000 m3 gas verbruiken, energiebesparende maatregelen nemen. Voor deze bedrijven is het belangrijk dat ze voldoen aan de wettelijk verplichte energiebesparende maatregelen, omdat controlerende instanties hard optreden.

In meerdere regio’s is een controlebrief verstuurd naar bedrijven die aan de wettelijk verplichte energiebesparende maatregelen moeten voldoen. Dit geeft aan dat toezichthoudende partijen strenge controles uitvoeren. Het is dus belangrijk dat u er rekening mee houdt dat wanneer de melding ‘Informatieplicht energiebesparing’ niet op tijd wordt ingediend via het eLoket, er een handhavingsprocedure worden opgestart. FOCWA helpt u om dit te voorkomen.

Hoe helpt FOCWA?

Om bedrijven die meer dan 50.000 kWh elektriciteit of 25.000 m3 gas verbruiken te ondersteunen, is er door MKB Nederland, FOCWA en andere brancheorganisaties een praktisch hulpmiddel ontwikkeld. Dit hulpmiddel is een online ondersteuning voor ondernemers die moeten voldoen aan de wettelijk verplichte energiebesparende maatregelen. De tool ‘Programma Milieubeheer’ legt alle verplichtingen uit in begrijpelijke taal en laat verschillende mogelijkheden zien om aan de wet te voldoen. Slimme keuzes maken het mogelijk tienduizend euro per jaar of meer te besparen op uitgaven voor energiebesparing. De tool is specifiek gericht op schadeherstelbedrijven (autoschade, ruitherstel, truckschade, caravan- en camperschade).

Hoe werkt het?

Deelnemende bedrijven krijgen toegang tot een online programma waar alle maatregelen staan met opties om aan de verplichtingen te voldoen. Per maatregel staat aangegeven wat de prijsverschillen tussen de opties zijn. Verder krijgt de gebruiker advies over de volgorde van te nemen maatregelen. De ondernemer maakt een eigen planningslijst die past bij het eigen bedrijf. Voor iedereen is dat anders. Deze lijst kan gebruikt worden voor het overleg met de Omgevingsdienst die bedrijven gaat controleren op het naleven van de wet. Onderdeel van het programma zijn reminders die helpen herinneren wanneer bepaalde maatregelen uitgevoerd moeten worden.

Leden van FOCWA ontvangen een unieke kortingscode (50% korting) om gebruik te kunnen maken van deze dienstverlening. Meer informatie hierover treft u aan via www.milieubeheerprogramma.nl. Neem contact op met FOCWA via contact@focwa.nl voor deze kortingscode.