Schadeherstellers aan het woord over ADAS-systemen

Veel auto’s beschikken over Advanced Driver Assistance Systems (ADAS), ook wel rijhulpsystemen genoemd. Deze systemen helpen jou als bestuurder om veilig(er) te rijden en maakt de kans op een aanrijding kleiner. ADAS-systemen garanderen echter niet dat je geen schades meer zal rijden. De schadeherstellers van FOCWA leggen uit wat er gebeurt met de sensoren tijdens herstelwerkzaamheden.

Door rijhulpsystemen heb je als bestuurder hulpmiddelen om veiliger te rijden. De snelheid wordt vastgehouden, maar ook de afstand tot de voorligger wordt bewaard. Je krijgt hulp bij het inparkeren en achteruitrijden. Denk hierbij bijvoorbeeld aan Adaptive Cruise Control, Park Distance Control en Dode Hoek Detectie Systeem. Sommige voertuigen met ADAS-systemen geven ook een seintje of grijpen zelfs in wanneer het voertuig buiten de rijstrook komt en kunnen bijvoorbeeld een noodstop maken voor de bestuurder wanneer er niet wordt gereageerd op een mogelijke aanrijding.

Om de verkeersveiligheid te bevorderen heeft de Europese Commissie zelfs besloten dat alle nieuw verkochte auto’s vanaf 2022 uitgerust moeten zijn met ADAS. Rijhulpsystemen komen dus steeds vaker voor. Dat zorgt er ook voor dat auto’s complexer worden en bij (auto)schade deze ADAS-systemen ook ‘hersteld’ moeten worden. Dat kan inhouden dat sensoren van de ADAS-systemen (radars , camera’s, LIDAR) vervangen, gecodeerd en vervolgens gekalibreerd moeten worden. Zo worden deze rijhulpsystemen geijkt op vooraf vastgestelde waardes die per auto verschillen.

Het is dus van belang dat sensoren goed worden gekalibreerd na een aanrijding, want als dit niet gebeurt bestaat de kans dat jij de weg opgaat en vertrouwt op systemen die misschien werken met de verkeerde informatie. De kleinste aanrijding kan er al voor zorgen dat sensoren van een voertuig opnieuw moet worden gekalibreerd. Voor het kalibreren zijn verschillende methoden. FOCWA spreekt haar leden over wanneer binnengekomen auto’s met schade gekalibreerd moeten worden en hoe. Aan het woord zijn Engelbert Groothuis, directeur Autoglas de Veluwe en Hendrik Honebeeke, medewerker Koops Autoschade Borger.

  • Voor wat voor kalibraties komen klanten bij jullie?

Engelbert: “Klanten met (ruit)schade komen niet voor kalibraties, maar voor correct herstel. Diagnosticeren en kalibreren van onder andere ADAS hoort daar “gewoon” bij. Doe er dus niet zo moeilijk om, maar doe het – je werk, je klus – gewoon goed.”

  • Weten klanten dat er gekalibreerd moet worden?

Engelbert: “Nee, dat leggen we hen uit. Door onze beschikbare data weten we in de meeste gevallen al vooraf, bij de intake van de schade, of het een auto met of zonder ADAS betreft en wat we moeten doen.”

  • Moet een auto altijd worden gekalibreerd?

Hendrik: “Een auto dient gekalibreerd te worden als een auto een botsing heeft gehad, schade heeft, een defect aangeeft en/of werkzaamheden zijn uitgevoerd aan of in de buurt van ADAS-systemen.”

  • Wanneer hoeft er niet gekalibreerd te worden?

Engelbert: “Wanneer de autofabrikant dat niet voorschrijft. Desondanks zijn er ook dan altijd ADAS handelingen die je wel moet doen, zoals vooraf en achteraf controle op correcte werking; de diagnose.”

  • Welke kalibraties voeren jullie uit?

Hendrik: “Wij kunnen een dynamische kalibratie en/of een statische kalibratie uitvoeren, dit is afhankelijk van het systeem dat gekalibreerd dient te worden. In beide gevallen wordt er gebruik gemaakt van een diagnose apparaat (uitlees software i.c.m. laptop, (handheld) computer) om te kunnen communiceren met de ADAS componenten.

  • Dynamische kalibratie: Een kalibratie die rijdend uitgevoerd wordt.
  • Statische kalibratie: Een kalibratie die bij stilstand uitgevoerd wordt.
  • Hoe kalibreren jullie een voertuig?

Engelbert: “Conform OE norm, ofwel met een gedegen OES traject. Dat wil zeggen dat we werken met correcte materialen, data, kennis en kunde om een voertuig af te leveren zoals de automobiel fabrikant dat heeft bedacht en aan geeft. Waar de benodigde data en de onderdelen vandaan komen is niet zo spannend. Dat deze correct en kloppend zijn wel. Dat genereert soms enig zoekwerk, wat vooral wordt veroorzaakt door afscherming van data en een veel te grote diversiteit in “erkende” labeltjes.”

Hendrik: “Voordat we beginnen met een dynamische of statische kalibratie, zorgen we dat de bandenspanning correct is en dat de stand van de banden voldoen aan de basisafstelling. Hierna beginnen we met behulp van de diagnose tool het voertuig uit te lezen om te weten of er ook fouten/storingen aanwezig zijn in de auto.”

“Na het verwijderen van eventuele fouten, kunnen we beginnen we met een auto zonder storingen. Bij dynamische kalibratie begin je met het opstarten van het kalibratieprogramma en ga je tijdens de rit stapsgewijs door het kalibratieprogramma heen. Als deze dan succesvol is afgerond slaan we een kalibratierapport op of printen deze. Bij een statische kalibratie maken we gebruik van onze “kalibratiestraat”. We hebben in de werkplaats een speciale plek gemaakt waar we een juiste statische kalibratie uit kunnen voeren met behulp van bepaalde tools. Na een succesvolle kalibratie slaan we het rapport wederom op of printen deze.”

  • Wat is het meest frappante wat je al bent tegengekomen bij het kalibreren?

Engelbert: “Een verkeerd beladen voertuig. Een bedrijfsauto hing een keer helemaal scheef, zodat de as-geometrie (de basis afstelling van een voertuig) geheel uit balans was. Kalibreren was toen onmogelijk.”

Daaraan voegt Engelbert toe: “We hadden ook een keer een auto van 5 maanden oud. De klant wist niet dat er ‘Lane Assist’ op het voertuig zat. Bij de eerste diagnose hadden we al meteen een lensfout. De reden hiervan was dat de camera in zijn geheel niet vastzat aan de houder van de ruit. Ook bij aflevering dient een voertuig dus gecontroleerd te worden, zelfs een nieuwe!”

Hendrik vult aan: “Radar montage frames die bij een eerder schadeherstel slecht hersteld (gelijmd, verbogen, beschadig, enzovoort) zijn waardoor de radar niet meer afgesteld kan worden. Door onwetendheid gecreëerde storingen in de ADAS systemen (sommige reparateurs, handige beunhazen doen op hun manier bepaalde reparaties aan de diverse componenten maar veroorzaken daarmee juist storingen). Dit gebeurt nog steeds veel te veel en het besef wat ze aan het herstellen zijn is onvoldoende.”

  • Welke tip geef jij mee aan consumenten als ze schades aan auto’s laten herstellen?

Engelbert: “Dat ze vooraf goed kijken of het bedrijf erkend is volgens de laatste normen. En dat hoeft echt niet merk erkend te zijn, maar of de wil, kennis en kunde aanwezig is om een auto volgens de fabrieksnorm te herstellen. Juist hierop is de certificering van FOCWA gericht.”

Hendrik vult aan: “Ik adviseer in geval van schade naar een gecertificeerde hersteller te gaan en vraag om een tekst en uitleg voor/na herstel van de schade. Ik weet dat schadeherstel behoorlijk prijzig kan zijn, maar ga niet zelf rommelen of bezuinigen op een repartie aan een ADAS systeem. Het gaat tenslotte om de veiligheid van jezelf en de medeweggebruiker.”

Omwille van de impact die dit vormt voor de autoschadeherstelbranche, heeft FOCWA op 3 juni 2019 een convenant ondertekend met 42 partijen samen met minister Cora van Nieuwenhuizen. Het ADAS-convenant heeft als doelstelling om het veilige gebruik van Advanced Driver Assistance Systems in 3 jaar met minimaal 20 procent te verhogen. Hiermee wordt geprobeerd draagvlak te creëren voor wat belangrijk is, mede ook omwille van de investeringen die hiermee gepaard zullen gaan.