FOCWA congres: pitstop voor ondernemers

Op 6 november waren meer dan 300 schadeherstellers en stakeholders uit de schadeherstelbranche aanwezig op het FOCWA congres in de Midden Nederland Hallen in Barneveld. De brancheorganisatie presenteerde niet alleen haar visie op de toekomst van het schadeherstel & het belang van een gelijk speelveld voor schadeherstelbedrijven. Ook tekenden FOCWA-leden massaal in voor de 12 praktisch georiënteerde workshops.

FOCWA presenteerde tijdens het congres haar toekomstbeeld met dé vijf belangrijkste uitdagingen in de schadeherstelsector. Immers, niet alleen de technologische ontwikkelingen bepalen die toekomst, ook andere factoren zoals de positie van de schadehersteller, de nut en noodzaak van het universele kanaal, de (zij-)instroom, behoud & kwaliteit van personeel & het toenemende belang van duurzaamheid.

Technologische ontwikkelingen als rode draad

Namens FOCWA stonden directeur Femke Teeling en voorzitter Peter Brussel stil bij de ontwikkelingen die in de sector plaatsvinden en de bijhorende plannen van de vereniging. De toenemende complexiteit van het wagenpark is volgens de brancheorganisatie de rode draad die bepalend zal zijn voor alle werkgevers en -nemers in de sector. Een auto of camper herstellen is immers niet meer vanzelfsprekend. Inzetten op meer bewustwording & bekwaamheid is daarom ook dé uitdaging voor de hele sector. Daarom dat FOCWA verder inzet op kwaliteitsborging met het permanent handhaven van de certificeringsprocessen, een herijking van de huidige branchenormering schadeherstel en de implementatie van nieuwe keurmerken waardoor de kwaliteit van het herstel geborgd kan blijven en FOCWA-leden hun concurrentiepositie verder kunnen uitbouwen.

Johan van Peperzeel, marktleider op het gebied van inzameling, sortering, taxatie en afvoer van batterijen en accu’s, stond tijdens het congres stil bij de toenemende complexiteit en bijhorende risico’s, gevaren & investeringsvraagstukken. Teeling riep dan ook de opdrachtgevers op om haar leden een reële vergoeding te geven voor alle uitgevoerde werkzaamheden en noodzakelijke investeringen.

Een gelijk speelveld is cruciaal

Om in te kunnen blijven spelen op die technologische ontwikkelingen & om het schadeherstel van de toekomst nog betaalbaar te houden, is het hebben van een gelijk speelveld volgens FOCWA cruciaal. De brancheorganisatie werkt daarom op dit moment aan een universeel alternatief voor merkspecifiek herstel die als kwaliteitskatalysator voor de hele sector moet gaan dienen. Waar de huidige keurmerken zich vooral richten op het heden, moet dit universeel alternatief de schadehersteller nu al voorbereiden op de (technologische) ontwikkelingen van morgen en overmorgen.

Volgens FOCWA staat het universele kanaal steeds meer onder druk. De brancheorganisatie vangt uit haar achterban steeds meer signalen op over het gebrek aan toegang tot technische informatie, onderdelen, opleidingen en data. Zowel in Brussel als in Den Haag zal FOCWA de belangen van haar leden behartigen zodat er extra handhaving op bestaande wetgeving & nieuwe wetgeving zal komen om die vrije toegang voor het universele kanaal te kunnen borgen. Teeling gaf op het congres aan dat FOCWA hierbij dé kartrekker is voor de belangen van dit universele kanaal.

Meer erkenning schadeherstel

Ieder herstelbedrijf ondervindt op dit moment grote prijsdruk. Dalende marges versus hoge investeringen in personeel, opleidingen en equipment zorgen ervoor dat ondernemers zich moeten gaan oriënteren op de toekomst. En keuzes dienen te maken richting schaalvergroting of specialisatie. FOCWA helpt haar leden met het maken van deze keuzes. Tegelijkertijd zorgen deze hoge investeringen ook voor nieuwe vraagstukken in de markt. Zo stelde Teeling het concept van het gemiddelde schadebedrag ter discussie. Volgens haar moeten we afstappen van dit systeem of een nieuw systeem ontwikkelen dat de positie van het schadeherstelbedrijf niet nóg meer onder druk zet.

Niet voor niets was Zeger Baelde, managing director RDW, daarom een van de key note sprekers op het FOCWA-congres. Hij startte zijn betoog met het uitspreken van grote waardering voor de investeringen in kwaliteitsborging die de FOCWA-bedrijven de afgelopen jaren hebben gedaan, een boodschap die via video ook werd ondersteund door Cora van Nieuwenhuizen, minister van Infrastructuur en Waterstaat. Zeger Baelde gaf op het FOCWA-congres dan ook de primeur aan de congresdeelnemers dat de RDW op dit moment een erkenningsregeling voor erkende schadeherstelbedrijven uitwerkt bij een ‘verbod op rijden op de weg’. Dit ter vervanging van de huidige WOK-regelingen. Daarnaast zijn FOCWA en RDW in gesprek om de APK-keuringen aansluiting te laten vinden bij de technologische ontwikkelingen.

Meer vakmannen en -vrouwen in de sector

Er is ontegenzeggelijk een groot tekort aan kwalitatief technisch geschoold personeel in de sector. Zo geeft maar liefst 88% van de schadeherstelbedrijven aan dat ze in de komende 5 jaar minimaal 1 extra medewerker willen werven. En 87% van de bedrijven geeft aan dat ze volgend jaar minimaal 1 tot 2 leerlingen willen en kunnen plaatsen. FOCWA-leden hebben dan ook een meer dan gemiddeld vertrouwen in de toekomst van de schadeherstelsector.

Maar de wens om meer vakmensen kan op dit moment onvoldoende worden ingevuld door het aanbod vanuit het reguliere onderwijs. FOCWA werkt daarom ook samen met het UWV om zij-instroom in de sector te bevorderen, zowel voor autoschadeherstelbedrijven, ruitherstelbedrijven als caravan- en camperservicebedrijven. Dankzij de nieuwe cao is de sector ook aantrekkelijk voor nieuwe medewerkers. Tegelijkertijd moet ook de kwaliteit van de medewerkers omhoog om in te kunnen blijven spelen op die technologische ontwikkelingen. Op dit moment wordt daarom het systeem van permanente educatie en -handhaving onderzocht als onderdeel van de kwaliteitsregelingen in de sector.

Als afsluitende key note spreker wist Jacco Vonhof, voorzitter van MKB Nederland, de deelnemers te begeesteren over de politieke besluitvorming in Den Haag en de samenwerking tussen FOCWA en MKB Nederland op deze terreinen. Wat is de impact van de stikstofperikelen op het ondernemersklimaat, wat zijn de gevolgen van het Klimaatakkoord op het schadeherstelbedrijf en hoe komt een pensioenakkoord eigenlijk tot stand. Rasondernemer Vonhof sloot het congres af met een duidelijke visie op het systeem van transitievergoedingen. In de taal van een ondernemer: laat ondernemers ondernemen!

Exclusieve workshops voor leden

Voorafgaand aan het plenaire programma kozen de aanwezige leden massaal voor de exclusief voor hen georganiseerde workshops over de laatste ontwikkelingen in de markt. Zo nam technisch specialist Sander van Rooijen de deelnemers mee in het belang van technische informatie en de mogelijkheden van diagnose op afstand. FOCWA-specialist Armando Boom ging met de leden het gesprek aan over de mogelijkheden en alternatieven met betrekking tot merkerkend herstel en juristen Randy van den Boogaard en Els Klootsma praatten de FOCWA-ondernemers bij over de nieuwe cao en de wet arbeidsmarkt in balans.

Samen met elkaar

Voorzitter Peter Brussel sloot het FOCWA-congres dan ook met vertrouwen af: “De uitdagingen zijn bekend. We weten wat we moeten doen. Maar laten we het vooral samen met elkaar doen. Want ondanks dat de identiteit van autoschadeherstelbedrijven, ruitschadeherstelbedrijven en caravan- en camperservicebedrijven wezenlijk anders is, delen we deze uitdagingen samen met elkaar. FOCWA is de gids en we nodigen iedereen uit om samen met ons op pad te gaan!”.