Langdurige ziekte bij werknemers - wie betaalt dat?

In veel bedrijven komt het vroeg of laat een keer voor. Een van de medewerkers raakt langdurig ziek. Dat is niet alleen vervelend, maar brengt ook nog eens hoge kosten met zich mee. Wie betaalt die rekening dan? FOCWA vertelt het u aan de hand van een casus.

Het overkwam een van onze leden. Een werknemer werd langdurig ziek en al snel werd duidelijk dat terugtreden in zijn oorspronkelijke functie geen optie meer was. Samen keken ze naar vervangend werk binnen de organisatie. De werkgever doorliep alle stappen, van probleemanalyse tot plan van aanpak. Bovendien is hij verzekerd voor arbeidsongeschiktheid van diens werknemer, waardoor hij in principe geen risico loopt om zelf voor de kosten op te draaien.

Onvoldoende inspanningen

Alles leek goed geregeld. Totdat de werkgever bericht kreeg van zijn verzekering dat de ziekteverzuimuitkering stopte. De verzekering verweet hem dat hij onvoldoende inspanningen verrichte om de werknemer terug aan het werk te krijgen. Uit deskundigenrapporten bleek dat wel degelijk het geval te zijn, maar er was binnen het bedrijf geen passende taak.

Niet dezelfde taal

De communicatie met de verzekering verliep stroef. Daarop zocht de werkgever contact met de Juridische Helpdesk van FOCWA voor het vinden van een oplossing. Juridisch adviseur Randy van den Boogaard ontdekte aan de hand van de correspondentie dat beide partijen niet dezelfde taal spraken.

FOCWA helpt

Uit de stukken kwam naar voren dat de werkgever naar eer en geweten handelde en zich hield aan alle verplichtingen vanuit de wet. Randy nam het contact met de verzekering over en al snel bleek dat de verzekering geen gegronde argumenten had om het geld niet uit te keren. De partij ging op zijn nadrukkelijke verzoek over tot volledige betaling, met terugwerkende kracht. Hierdoor bleef de werkgever een salarissom van zes maanden bespaard. Juridisch adviseur Randy van den Boogaard.

Ondersteuning nodig?

Loopt u zelf tegen problemen aan waarbij u juridische hulp nodig heeft? De juristen van FOCWA kunnen met u meekijken, meedenken en een stuk ondersteuning bieden om samen aan een oplossing te werken. Neem contact op met onze juridisch adviseur Randy van den Boogaard via juridisch@focwa.nl.