Calculeer wat u verdient!

Calculatieprogramma’s maken het calculeren van schades kinderlijk eenvoudig. Alleen worden er nogal eens fouten gemaakt, waardoor schadeherstelbedrijven soms honderden euro’s per schade mislopen. FOCWA organiseerde daarom een workshop ‘Slim en efficiënt calculeren’ voor caravan- en camperschadeherstelbedrijven.

Docent en schade-expert Ralph Offermans (Recreato) maakte een selectie van zijn belangrijkste tips, waarmee u discussies met schade-experts voorkomt en in het vervolg krijgt wat u verdient.

Maak foto’s

Een goede calculatie begint bij duidelijkheid en een goede opname van de schade. Zodat de calculatie overeenkomt met de daadwerkelijke schade. Ralph: “Vaak heeft degene die de calculatie maakt de caravan of camper helemaal niet gezien. Er moet dan gecalculeerd worden aan de hand van enkele onoverzichtelijke foto’s of een kladje waar wat te bestellen onderdelen op staan.” Zijn advies: zorg dat degene die calculeert ook zelf de schade opneemt. “Dat voorkomt fouten!”

En dan is het nog steeds belangrijk om veel en duidelijke foto’s te maken, zodat u altijd een back-up heeft. Ralph adviseert de volgende foto’s in ieder geval te maken:

  • een foto van het kenteken en typeplaatje;
  • foto’s vanuit alle vier de hoeken;
  • een duidelijke overzichtsfoto van de beschadigde zijde;
  • detailfoto’s van de schade.

“Schrijf ook alles op”, geeft Ralph als tip. “Zoals welke onderdelen je moet bestellen en demonteren en wat de afmetingen van ramen en zijwanden zijn. Aan de hand hiervan kun je de calculatie al maken.”

Loop schades stapje voor stapje door

Tussen calculaties van verschillende bedrijven zitten grote prijsverschillen. Vaak komt dat doordat werkzaamheden die wel bij de reparatie horen en in de werkplaats uitgevoerd worden, niet worden gecalculeerd. En dat is in uw eigen nadeel. “We hebben het hier niet over een uurtje meer of minder, maar over prijsverschillen van ruim € 600 voor een vergelijkbare schade. Een bedrag wat de betreffende reparateur niet had gecalculeerd…” Ralph noemt een voorbeeld van een dakplaat die vervangen moet worden als gevolg van hagelschade. Om de dakplaat te vervangen, moeten onder andere de hoeklijst en de tentlijst gedemonteerd worden.

Om dat te kunnen doen, moet de monteur bij de meeste caravans ook de bumper demonteren. En daarvoor moeten dan weer de bumperhoeken verwijderd worden. Bevat de achterwand ook een fietsendrager en een ladder, dan moet de calculatiemedewerker deze ook aan het systeem toevoegen. “Het gebeurt ontzettend vaak dat alleen de dakplaat wordt gecalculeerd. Dan voer je dus 5,2 uur aan arbeid voor niets uit. Bij een uurtarief van € 60 is dit ruim € 300 voor één schade. En dan is pas een klein deel van de complete schade gecalculeerd…” Voorkom dergelijke fouten door stapje voor stapje na te gaan wat er moet gebeuren om de schade te herstellen. Want het vervangen van een dakplaat is nooit alléén het vervangen van een dakplaat en dat geldt ook voor veel andere schades.

Zorg voor technische kennis

Om schades stapje voor stapje te kúnnen doorlopen, heeft de calculerende medewerker technische kennis nodig. Ralph: “Degene die calculeert, moet precies weten hoe een caravan is opgebouwd. Calculerende medewerkers raad ik daarom aan om regelmatig de werkplaats in te lopen. Kijk mee met de monteur, stel vragen, zorg dat je precies weet welke handelingen hij allemaal verricht en begrijpt waarom hij die handelingen uitvoert. Dan is het veel makkelijker om een kloppende calculatie te maken en zie je minder snel iets over het hoofd.”

Ken het calculatieprogramma

Maar je moet ook niet álles zelf invullen, weet Dineke van der Meulen van Caravan Centrum Peelo-Assen. Zij nam deel aan de calculatie-workshop van de FOCWA en noemt dit onderdeel een van de punten die zij in haar eigen calculaties toepast. “Het calculatieprogramma vult bij sommige schades bepaalde werkzaamheden al voor je in.” Ze noemt een zijplaatschade als voorbeeld. “Voer je die in in FiCS Online, dan gaat het programma er bij het vervangen van de plaat al vanuit dat het verwijderen van de tentlijst of hoeklijst daarbij hoort. Het programma calculeert automatisch de benodigde uren voor demontage en montage. Voeg je ook zelf het verwijderen van de tentlijst of hoeklijst toe, dan heb je dus te veel gecalculeerd. Bij een controle zal de schade-expert je daarop wijzen.”

Denk in het voordeel van uw klant

Tijdens de workshop gingen de deelnemers aan de slag met diverse praktijkcases. Voor Dineke was de case waarbij een achterwandschade werd gecalculeerd een eyeopener. “Ik had een heel andere denkwijze dan Ralph”, vertelt ze. “Na het herstel (profielreparatie) moet de wand overgespoten worden. Ik koos ervoor de complete wand – van links naar rechts – over te spuiten. Daarbij zou ik het raam inclusief het rubber demonteren, zodat je ook onder het rubber kunt spuiten en je minder kans op kleurverschil en spuitranden hebt.” Ralph was het niet met Dineke eens. Hij adviseert de lak uit te waaieren, het raam exclusief het rubber te demonteren en om het rubber heen te spuiten. Zijn methode is voordeliger, omdat minder tijd en lak nodig is voor de reparatie. “Mijn methode zorgt voor minder kleurverschil”, legt Dineke uit. “Maar omdat het een oudere caravan betreft, is de kans bij hoge kosten groot dat de caravan economisch total loss wordt verklaard. Dat wil geen enkele klant, dus adviseert Ralph terecht de goedkopere methode.”

Er zijn meer manieren om goedkoper te herstellen. Zo moesten zijwanden voorheen vervangen worden bij schade en is het nu dankzij nieuwe technieken mogelijk om ze te herstellen, wat uiteraard goedkoper is. Bekraste ramen kunnen gepolijst worden. En ook interieurschade wordt hersteld. “Kies voor de goedkopere optie, zodat je geen discussies met de schade-expert hoeft aan te gaan en je je klant de voordeligste – en net zo goede – optie aanbiedt”, aldus Ralph.

Leg keuzes uit

Ralph heeft Dineke laten zien dat voor een goede calculatie en klantservice soms wat beter nadenkwerk en creativiteit nodig is. “En dat als je zó goed nadenkt over je calculaties, schade-experts ook eerder geneigd zijn met je calculatie mee te gaan en jij dus gelijk krijgt. Zolang je maar goed kunt toelichten waarom je voor een bepaalde methode kiest”, aldus Dineke.

Dit artikel komt uit het FOCWA Magazine van september 2019.