Nieuwe cao Metaal & Techniek maakt sector aantrekkelijker

Na lange en stevige discussies hebben werkgevers en vakbonden gisterenavond een akkoord bereikt over de nieuwe cao’s in de Metaal en Techniek, waaronder de cao voor het (schadeherstel- en) carrosseriebedrijf. Om vakmensen voor de sector te behouden en de aantrekkelijkheid voor nieuwe medewerkers te vergroten is gekozen voor een verbetering van de lonen. Daarnaast is vooral ingezet op het langer productief houden van medewerkers en aanpassing van de jeugdschalen.

De nieuwe cao heeft een looptijd van meer dan twee jaar tot oktober 2021 en geeft daarmee rust en duidelijkheid voor langere tijd. De totale loonsverhoging is 7,93%, de lonen stijgen per 1 december 2019 met 3,5%, per 1 juli 2020 met 3,5% en per 1 maart 2021 met 0,93%. Per 2021 is er een éénmalige uitkering van 306 euro.

Jeugdtabellen

Het tekort aan technici en vakmensen in de Metaal en Techniek is groot. Daarom hebben werkgevers en vakbonden afspraken gemaakt om de sector aantrekkelijker te maken voor jongeren. Zo krijgen jongeren die vakgerichte scholing volgen een extra beloning in nieuwe, versimpelde jeugdtabellen.

Generatiepact

De cao-partijen hebben voor oudere medewerkers opnieuw afspraken gemaakt in het kader van het Generatiepact. Onder voorwaarden kunnen werknemers van 60 jaar en ouder minder werken en wel volledig pensioen opbouwen, waarbij de werkgever heldere spelregels worden aangereikt voor de toepassing daarvan.

Vakantiedagen

Ook zijn er stappen gezet wat betreft de extra vakantiedagen voor ouderen. Oudere werknemers blijven langer vitaal. Daarom is het logisch dat de leeftijd waarop ouderen in aanmerking komen voor de extra vakantiedagen met de nieuwe cao wederom opschuift met een jaar. De cao geeft werkgevers bovendien meer ruimte om tijdelijke contracten aan te gaan.

Pensioenpremies

Werkgevers en vakbonden hebben afspraken gemaakt over de bereidheid om de pensioenregeling te versterken via de bestaande vroegpensioenpremies, waardoor de druk op de pensioenregeling afneemt.

Femke Teeling, directeur FOCWA en Tom van Steijn, sectiemanager RAI CarrosserieNL: “Aan de onderhandelingstafel werden we de afgelopen maanden geconfronteerd met harde eisen van de vakbonden die voor ons onbespreekbaar waren. We zijn dan ook tevreden dat er een akkoord is waarbij de focus ligt op de instroom en behoud van personeel & het langer productief houden van werknemers. Wel kijken we met een kritische blik naar het behaalde resultaat en de impact hiervan op de schadeherstel- en carrosseriebedrijven.”

In de komende weken zullen zowel de sociale commissie als het bestuur van FOCWA en RAI Vereniging zich over dit akkoord uitspreken. Als de besturen van de werkgeversorganisaties en vakbonden in de Metaal & Techniek hun akkoord hebben gegeven is er een nieuwe cao. Schadeherstel- en carrosseriebedrijven die vragen hebben over de inhoud van dit akkoord en de gevolgen hiervan op hun bedrijfsvoering, kunnen contact opnemen met FOCWA.