Tweede jaar op rij stijging aantal leerlingen schadeherstel

Uit cijfers van DUO blijkt dat ook dit schooljaar (2018-2019) het aantal leerlingen stijgt die zich hebben ingeschreven bij een ROC voor een opleiding in de schadeherstelsector. Het betreft een toename van bijna 8%. Vorig schooljaar (2017-2018) steeg het aantal leerlingen voor het eerst sinds 8 jaar met 10%.

Brancheorganisatie FOCWA juicht deze stijging toe. Instroom van kwalitatief technisch geschoold personeel is immers één van de pijnpunten bij haar leden. Goed geschoolde vakmannen en -vrouwen zijn onontbeerlijk om de kwaliteit van het herstel te kunnen blijven borgen.

Het aantal leerlingen zit wel nog steeds niet op het niveau van het aantal voor de crisis (2.049 leerlingen in schooljaar 2008-2009). Opvallend is wel dat elk ROC dat een opleiding schadeherstel aanbiedt, het aantal leerlingen ziet toenemen.

Schooljaar

Aantal leerlingen

Procentuele toe-/afname

2005-2006

1.592

2006-2007

1.687

6,0%

2007-2008

1.892

12,2%

2008-2009

2.049

8,3%

2009-2010

1.929

-5,9%

2010-2011

1.727

-10,5%

2011-2012

1.546

-10,5%

2012-2013

1.323

-14,4%

2013-2014

1.047

-20,9%

2014-2015

906

-13,5%

2015-2016

839

-7,4%

2016-2017

844

0,6%

2017-2018

935

10,8%

2018-2019

1.009

7,9%

“Het tekort aan kwalitatief technisch geschoold personeel is niet uniek voor de schadebranche maar raakt de gehele technische sector. Wel is het tekort in de schadeherstelsector relatief hoger dan in andere sectoren. Wij kennen gemiddeld 600 vacatures op een totaal van 9.000 banen. En daar hebben onze ondernemers last van. Zeker omdat er echt een mooie toekomst is weggelegd voor jongeren die kiezen voor het herstellen van auto’s, ruiten, caravan- en campers, motoren en trucks.”, zegt Femke Teeling, directeur FOCWA.

FOCWA bekleedt als brancheorganisatie een regiefunctie tussen onderwijsinstellingen en het bedrijfsleven. Samen met elkaar wordt er gewerkt aan het in stand houden van een landelijke dekking voor de opleidingen. Via de campagne ikwordschadehersteller.nl kunnen leerlingen en ouders kennis maken met de kansen van het vak. Bedrijven krijgen informatie over hoe zij leerlingen kunnen aantrekken om op te leiden.