FOCWA zet zich samen met andere branches in voor behoud van specialistisch vakmanschap in samenwerking met SBB

Samen met de Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB) en andere branches knokt FOCWA voor het behoud van specialistische opleidingen waaronder caravan/camper.

Afgelopen maandag zaten we voor de eerste keer samen om een actieplan op te stellen. Er werd gesproken over het behouden van deze opleidingen, het ontwikkelen van het technisch vakmanschap en hoe het onderwijs er dan uit zou moeten zien. Ook werd er gesproken over het creëren van een leercultuur binnen het bedrijf. De bijeenkomst werd georganiseerd door de SBB die zich onder andere inzet voor specialistisch vakmanschap. Dit is een jaarlijkse bijeenkomst. U kent de SBB waarschijnlijk ook in verband met het erkennen van leerbedrijven.

Ondertussen kunnen ondernemers zelf ook al de bestaande initiatieven gebruiken om het vakmanschap van hun specialisme onder de aandacht van leerlingen en hun ouders te brengen. In het kader daarvan lanceerde FOCWA op haar congres op 3 oktober de website ikwordschadehersteller.nl waar bedrijven handige informatie kunnen terugvinden: https://ikwordschadehersteller.nl/voor-bedrijven/

Andere nuttige websites die ter sprake kwamen zijn:

Beroepen in beeld

De website Beroepen in beeld is bestemd voor jongeren die zich oriënteren op een beroep. Kent u jongeren die zich in dat stadium bevinden, of de ouders daarvan? Breng ze dan van deze handige website op de hoogte.

MBO stad

De website MBO stad toont overzichtelijk alle opleidingen die er zijn in onder andere het domein mobiliteit en techniek. Jongeren en/of hun ouders vinden hier inhoudelijke informatie en filmpjes over de opleidingen. Ook kan er gezocht worden naar een school in de buurt.

Stagemarkt

Op de website Stagemarkt kunnen leerlingen opzoek naar eens stage. U kunt u ook aanmelden als stagebedrijf, via de website van SBB.

Arbeidsmarktinformatie

Om een goed beeld te krijgen van de kans op werk heeft de SBB een website waar deze gegevens eenvoudig gevonden kunnen worden. Jongeren en ouderen kunnen daarop hun beroepskeuze baseren en u kunt laten zien wat de kansen zijn.

Werkplekleren

Het Opleidings- en Ontwikkelingsfonds Carrosseriebedrijf (OOC), waarin FOCWA als sociale partner vertegenwoordigd is, heeft samen met andere O&O-fondsen een onderzoek uitgevoerd voor werkplekleren in de techniek. Dit heeft geleid tot nuttige informatie die u kunt gebruiken om werkplekleren in uw bedrijf op te starten of verder te ontwikkelen.