FOCWA: bezuinig niet op subsidieregeling praktijkleren (BBL)

Dankzij de subsidieregeling praktijkleren (BBL) krijgen jongeren kansen om een vak aan te leren. Uit de contacten met haar gesprekspartners hoort FOCWA dat het ministerie voornemens is om te bezuinigen op de subsidieregeling praktijkleren. De brancheorganisatie is erg bezorgd over deze signalen en roept het ministerie en de minister op om de huidige regeling vooral te behouden.

Net voor de Tweede Kamer vorige week met zomerreces ging, heeft een amendement van de SP om de aangekondigde bezuiniging op de subsidieregeling praktijkleren in de beroepsgerichte leerweg (bbl) terug te draaien, het net niet gehaald. Opmerkelijk, want dankzij deze regeling krijgen jongeren kansen om een vak aan te leren in een sector die nu al erg onder druk staat. Brancheorganisatie FOCWA begrijpt dan ook niets van het voornemen van het ministerie en gaat samen met haar partners lobbyen voor het voortbestaan van de subsidieregeling praktijkleren.

 

Zeker in een sector waar er een groot en structureel tekort is aan kwalitatief technisch geschoold personeel, moeten we met z’n allen voldoende blijven investeren om vakmannen en vakvrouwen op te kunnen leiden. Vandaag betalen werkgevers al een leeuwendeel aan de te maken kosten voor opleidingen. Het voornemen om te bezuinigen op de subsidieregeling praktijkleren is dan ook het slechtste plan dat je kunt bedenken. Eigenlijk zegt de overheid hiermee dat bedrijven helemaal zelf verantwoordelijk zijn voor het opleiden en werven van personeel. Dat vinden we als brancheorganisatie ongehoord. We vragen aan de minister om duidelijkheid te scheppen”, zegt Femke Teeling, directeur FOCWA.

 

Een aderlating voor bedrijvenErkende leerbedrijven die leerlingen via de beroepsgerichte leerweg (BBL) in dienst nemen, investeren gemiddeld 12.000€ per jaar per leerling. De subsidieregeling voorziet in een tegemoetkoming van maximaal €2.700. Femke Teeling: “Tijdens mijn gesprekken met FOCWA-leden hoor ik steeds hoe goed de beroepsgerichte leerweg (BBL) bij schadeherstel past. Leerlingen leren het vak immers niet op de schoolbanken, maar op de werkplaats, in de spuitcabine. Onze bedrijven staan garant voor een goede begeleiding van die leerlingen. Maar voor hen is deze subsidieregeling broodnodig om leerlingen aan te kunnen nemen en te kunnen investeren in hun begeleiding. Een verdere bezuiniging op deze regeling is erg nadelig voor het bedrijf en de instroom van kwalitatief technisch geschoold personeel in onze sector. Maar ook voor jongeren die zo steeds minder kans hebben om een echt vak te leren.”

 

Nadelig voor jongerenVorig schooljaar kregen 807 leerlingen een contract bij een schadeherstel- of een carrosseriebedrijf. 807 jongeren krijgen zo de kans om een echt vak te leren*. Een vak waar toekomst in zit. Want op dit moment kent de schadeherstelsector alleen al 600 openstaande vacatures op 9.000 banen. Bovendien zal het aantal schades aan auto’s, trucks, motoren en caravan&campers de komende jaren blijven toenemen.**

 

Schadeherstel is een vak apart. Dat vakmanschap leer je niet op de schoolbanken, maar door actief aan de slag te gaan onder begeleiding van echte experts. Door het wegvallen van de subsidieregeling praktijkleren zou het ministerie de droom van jongeren om vakman of vakvrouw te worden ontnemen.”,  sluit Teeling af.

 

FOCWA roept het bedrijfsleven en andere brancheverenigingen op om het belang van deze subsidieregeling praktijkleren te onderstrepen bij de minister en het ministerie. Samen met haar partners zal de brancheorganisatie actief lobbyen voor het voortbestaan van de huidige regeling.