Ook FOCWA zet zich in voor een gezonde en veilige werkomgeving

Het is de ‘Week van de RI&E’, wat betekent dat er extra aandacht is voor het minimaliseren van gezondheidsklachten en ongevallen. Het is een initiatief van het Steunpunt RI&E in samenwerking met sociale partners. FOCWA helpt haar leden door hen te ondersteunen in hun ondernemerschap en vakmanschap, waaronder de arbozorg.

Week van de RI&E 

Maandag 11 juni 2018 is de ‘Week van de RI&E’ weer van start gegaan. Dit jaar is het thema: ‘Voorkom verzuim en verloop, begin bij de RI&E’. Met dit initiatief worden ondernemingen bewust gemaakt van het feit dat het ze veel geld kost bij verzuim van medewerkers. Het kost naast geld, ook tijd als een medewerker niet kan werken door ziekte of een ongeluk. Dit resulteert dan in een productieverlies voor de onderneming. Wat ook zeker niet vergeten mag worden, is dat het werk van de zieke collega bij de andere collega’s op het bordje komt te liggen. 

Wat is RI&E? 

RI&E staat voor Risico-Inventarisatie en -Evaluatie en is verplicht voor elke onderneming. Het is door dit hulpmiddel mogelijk voor ondernemingen om op een gestructureerde manier risico’s in kaart te brengen als het gaat om gezondheid en veiligheid. Een gezonde en veilige werkomgeving zal vragen om investeringen. Deze kosten die gemaakt worden, zullen dan ook zorgen voor besparingen. Het ziekteverzuim zal namelijk dalen, maar medewerkers worden daarnaast ook meer tevreden, productiever en het draagt bij aan de bedrijfscontinuïteit. Steunpunt RI&E heeft een overzicht gemaakt van de kosten en baten in de onderstaande afbeelding. 

Het is de ‘Week van de RI&E’! Heeft u RI&E al ingevuld? Wanneer u ergens tegenaan loopt en hulp nodig heeft, kunt u altijd contact opnemen met FOCWA. Wij helpen u graag verder! 

Aanbod FOCWA 

FOCWA zet zich in voor de belangen voor haar leden door gratis de RI&E op te stellen. De RI&E Carrosseriebranche is dan ook ontwikkeld door FOCWA. Hierbij zijn er drie subbranches te onderscheiden: autoschadeherstel, carrosseriebouw en specialisten. “Ondernemers die bewust bezig willen zijn met gezondheid en veiligheid kunnen bij FOCWA terecht voor ondersteuning. Als brancheorganisatie helpen we met het invullen van zo’n RI&E op maat.”, zegt Femke Teeling, directeur FOCWA. 

Voor inhoudelijke vragen over het invullen van de RI&E kunnen leden FOCWA contacteren. Hierbij biedt FOCWA service op maat, dus ook het helpen invullen of nadenken over risico-evaluaties biedt FOCWA aan. Tips die FOCWA haar leden geeft: 

• Begin aan de lijst, zaken die u niet (zeker) weet laat u open; 

• Ga door tot alle vragen aan bod zijn gekomen; 

• Voor punten die nu nog onbeantwoord zijn gebleven, contacteer FOCWA; 

• Samen met u zorgt FOCWA voor een volledig ingevulde RI&E. 


Wilt u meer informatie over RI&E of kunt u hier hulp bij gebruiken? Neem dan contact met ons op door te bellen naar 088 50 11 000 of te mailen naar schadeherstel@focwa.nl.