Dit jaar 10% meer leerlingen schadeherstel

Per 1 oktober 2017 (schooljaar 2017/2018) is er voor het eerst sinds 10 jaar een toename in het aantal leerlingen dat zich ingeschreven heeft bij een ROC voor de opleiding in het schadeherstel. Het betreft een forse toename van ongeveer 10%. FOCWA juicht deze stijging toe, want instroom van kwalitatief technisch geschoold personeel is onontbeerlijk om ons specialisme als vakgebied te kunnen blijven borgen.

Sinds vorig jaar stijgt na lange tijd het aantal leerlingen die een opleiding volgen in de carrosseriebranche. Deze cijfers komen van DUO:Schooljaar

Aantal leerlingen

Procentuele toe-/afname

2005-2006

1.592

2006-2007

1.687

6,0%

2007-2008

1.892

12,2%

2008-2009

2.049

8,3%

2009-2010

1.929

-5,9%

2010-2011

1.727

-10,5%

2011-2012

1.546

-10,5%

2012-2013

1.323

-14,4%

2013-2014

1.047

-20,9%

2014-2015

906

-13,5%

2015-2016

839

-7,4%

2016-2017

844

0,6%

2017-2018

935

10,8%

Het aantal leerlingen blijft nog steeds ver onder het aantal leerlingen sinds het begin van deze telling (2.049 leerlingen in schooljaar 2008-2009). Toch stijgt sinds vorig jaar het aantal leerlingen. Dit jaar met maar liefst 10,8%. Hiermee komen we in de buurt van het schooljaar 2013-2014.

FOCWA juicht deze stijging toe. De instroom van kwalitatief technisch geschoold personeel is immers onontbeerlijk voor om het specialisme van schadehersteller als vakgebied te kunnen blijven borgen.

Het tekort aan kwalitatief technisch geschoold personeel is niet uniek voor de schadebranche maar raakt de gehele technische sector. In de schadeherstelbranche zijn  600 vacatures op een totaal van 9000 banen. Daarnaast dreigt het gevaar dat bij een verdere daling van ROC’s die de opleiding tot schadeherstel aanbieden als gevolg heeft dat er geen landelijke dekking van de opleiding meer is. Bij de opleidingen voor Carrosseriebouw en specialisten is dit al het geval en bij schadeherstel dreigt het te gebeuren. Om deze reden is de instroom van nieuwe leerlingen om het voortbestaan van de opleidingen te garanderen een belangrijp punt voor FOCWA.”,  zegt Femke Teeling, directeur van Vereniging FOCWA Schadeherstel.

In het FOCWA Magazine (maart 2018) inspireert de brancheorganisatie haar leden en stakeholders met aansprekende verhalen van leden die zelf de handschoen oppakken en initiatief nemen om het beroep van schadehersteller populair te maken.