Eisen van verzekeraars brengt veiligheid in gevaar

Branchevereniging FOCWA Schadeherstel vindt het gedrag van sommige verzekeraars onverantwoord. Partijen als Schadegarant zijn bezig met een nieuwe offerteronde. Schadeherstelbedrijven moeten tarieven voor verschillende soorten herstel doorgeven. De tarieven worden hierdoor opnieuw onder druk gezet; the race to the bottom gaat onverminderd voort.

Volgens FOCWA Schadeherstel is de ondergrens allang bereikt. “Als verzekeraars verdere verlaging van de tarieven willen, zakken we door de bodem,” aldus Peter Brussel, voorzitter van de branchevereniging. “Het kwaliteitsniveau komt in gevaar. Verzekeraars claimen dat zij willen dat schadeherstellers investeren in kennis en kunde om auto’s veilig te herstellen. Dat betekent dat verzekeraars de sleutel in handen hebben voor tevreden klanten met veilig herstelde auto’s.”

Voor Brussel is het ook verrassend wat er gebeurt. “We hebben juist met marktpartijen afgesproken dat er geïnvesteerd gaat worden in kwaliteit. Daarom moeten alle FOCWA-leden per 1 mei voldoen aan de nieuwe kwaliteitsnorm. Dan is het logisch dat er ruimte moet komen voor investeringen in scholing en equipment. Sommige verzekeraars zijn consequent en stoppen met het duwen op de prijs. Het gedrag van partijen als Schadegarant is daarom onbegrijpelijk en staat haaks op de afspraken.”

De continue druk op de tarieven is niet het enige wat Brussel dwars zit. “We hebben als FOCWA veel effort gestoken in een goede afbakening van twee soorten schadeherstel: totaal en cosmetisch. Dit onderscheid is in de praktijk, op de werkvloer goed te hanteren. Alle partijen in de branche zijn hierbij betrokken. En wat schetst mijn verbazing? Verschillende verzekeraars zijn weer eigen begrippen en eigen definities aan het hanteren.” Schadeherstelbedrijven zien door de bomen het bos niet meer en worden gedwongen tot veel extra administratieve handelingen (en dus meer indirecte kosten).

FOCWA Schadeherstel voert hierover de gesprekken met verzekeraars om de belangen van de FOCWA bedrijven te verdedigen. Daarnaast probeert de brancheorganisatie haar leden zo goed mogelijk te ondersteunen in hun contacten met de verzekeraars.