FOCWA Nieuws & Evenementen

Cao voor het Carrosseriebedrijf definitief

Werkgevers en vakbonden hebben het akkoord over de nieuwe cao voor het Carrosseriebedrijf definitief goedgekeurd. Daarmee is de nieuwe cao die onder andere door FOCWA en RAI CarrosserieNL is onderhandeld, daadwerkelijk van kracht geworden. Om het huidig en toekomstig tekort aan geschoold personeel op te vangen en werken in het Carrosseriebedrijf aantrekkelijker te maken voor jongeren, is een Generatiepact afgesloten. Met dit pact krijgen ouderen de gelegenheid om minder te werken, gezond hun pensioen te halen en kunnen 2.000 jongeren een vaste baan krijgen.