Vragen?

Heeft u een vraag of zoekt u contact?

KLIK HIER

Vakkundig en goed opgeleid personeel

Elke opdracht is uniek en vraagt om maatwerk. Bij FOCWA aangesloten bedrijven werken uitsluitend goed opgeleide en ervaren mensen met een bijzondere passie voor vakmanschap. Zij beschikken over de meest moderne apparatuur, gereedschappen en materialen en werken volgens vaste voorschriften en checklists. Zij adviseren u graag vanuit hun expertise. Een FOCWA scholings- en opleidingsplan zorgt ervoor dat zij vooroplopen in kennis en kunnen omgaan met technologisch complexe voertuigen en apparatuur. Ook is FOCWA continue bezig met het ontwikkelen van innovatieve technieken en werkprocessen. Dat gebeurt in nauwe samenwerking met tal van instanties en organisaties, zoals de Technische Universiteiten, TNO en andere onderzoekscentra. Medewerkers van bij FOCWA aangesloten bedrijven profiteren van deze initiatieven en krijgen bruikbare kennis overgedragen. Mede door hun vakmanschap voldoen de bedrijven aan strenge eisen op gebied van milieu, arbozorg, kwaliteit en serviceverlening.