Kwaliteit & Vakmanschap

In de week van 2 mei 2016 zijn de eerste FOCWA-bedrijven gecertificeerd voor de nieuwe kwaliteitsnorm, de FOCWA Standaard. Deze norm is per 1 mei 2017 voor elk FOCWA-lid verplicht. De FOCWA Standaard is ontwikkeld in nauwe samenwerking met opdrachtgevers, zodat het een norm is geworden die breed wordt gedragen door de branche. Wat houdt de FOCWA Standaard nu precies in? In het navolgende willen we dat graag nog eens onder de aandacht brengen.

Of het nu de autofabrikant is, de opdrachtgever, de schadehersteller of de consument. Iedere betrokkene is gebaat bij een kwalitatief goed herstelde auto. Omdat er op dit moment veel verschillende kwaliteitsnormen bestaan, is niet duidelijk wat al die normen exact inhouden. Mede daarom is de FOCWA Standaard ontwikkeld, een kwaliteitsnorm die waarborgt dat een auto kwalitatief goed is hersteld. Dat betekent: volgens fabrieksvoorschriften of voorschriften van bij RCAR aangesloten onderzoekscentra, met gebruik van originele onderdelen.

Lidmaatschapseisen

De FOCWA Standaard heeft betrekking op alle herstelwerkzaamheden, of die nu vallen onder categorie 1 (cosmetisch), categorie 2 (complex), of onder een van de drie specialismen waarvoor geen keuze voor een categorie noodzakelijk is: spot repair, uitdeuken zonder spuiten of autoruitherstel en –vervanging. Afhankelijk van de gekozen activiteiten, stelt de FOCWA Standaard specifieke lidmaatschapseisen aan kennis en vaardigheden van medewerkers. Ook equipment en gereedschap dienen, gebonden aan de gekozen activiteiten, te voldoen aan bepaalde minimumeisen.

Keten en individueel

Onder de als eerste gecertificeerde bedrijven zitten zowel ketenbedrijven als individueel opererende schadeherstelbedrijven. Voor de individuele bedrijven betekent dit de garantie dat zij dezelfde kwaliteit kunnen bieden als ketenbedrijven; ketens kunnen ermee objectief aantonen dat alle vestigingen inderdaad een gegarandeerde kwaliteit leveren, los van de eisen die de keten aan haar aangesloten bedrijven stelt. Die overlappen deels de FOCWA Standaard, maar bevatten ook punten die niet direct met schadeherstel te maken hebben, bijvoorbeeld de verplichting tot het voeren van een bij de keten behorende huisstijl.

Self Assessment Tool

Om te weten of een bedrijf voldoet aan de FOCWA Standaard neemt een onafhankelijke, certificerende instantie een audit af in het bedrijf. De bedrijfsleider kan zich daarop voorbereiden door de Self Assessment Tool te gebruiken die FOCWA hiervoor heeft ontwikkeld. Door middel van een vragenlijst komen dan vanzelf de punten naar voren die nog aanpassing behoeven voordat een audit met vertrouwen tegemoet kan worden gezien. In een volgend bericht beschrijven we uitgebreid de weg van Self Assessment naar certificering.

Overgangsjaar

Op dit moment zijn er nog veel verschillende kwaliteitsnormen binnen autoschadeherstel. Per 1 mei 2017 is de FOCWA Standaard verplicht voor elk FOCWA-lid. De periode tot 1 mei 2017 geldt dan ook als een overgangsjaar, een jaar waarin alle leden de kans krijgen zich voor de nieuwe FOCWA Standaard te kwalificeren. Uiteraard kunnen zij hierbij een beroep doen op een expert van FOCWA. Op mijnfocwa.nl vindt u onder FOCWA Nieuwe Stijl meer informatie over de FOCWA Standaard: https://www.mijnfocwa.nl/focwa-nieuwe-stijl/basispakket/focwa-standaard

Wilt u weten welke FOCWA bedrijven nu al zijn gecertificeerd?

Vind een FOCWA bedrijf bij u in de buurt