Kwaliteit & Vakmanschap

De FOCWA Standaard is ontwikkeld in nauwe samenwerking met opdrachtgevers, zodat het een norm is geworden die breed wordt gedragen door de branche. Voldoen aan deze norm is voor elk FOCWA-lid verplicht. Wat houdt de FOCWA Standaard nu precies in?

Of het nu de autofabrikant is, de opdrachtgever, de schadehersteller of de consument. Iedere betrokkene is gebaat bij een kwalitatief goed herstelde auto. Omdat er op dit moment veel verschillende kwaliteitsnormen bestaan, is niet duidelijk wat al die normen exact inhouden. Mede daarom is de FOCWA Standaard ontwikkeld, een kwaliteitsnorm die waarborgt dat een auto kwalitatief goed is hersteld. Dat betekent: volgens fabrieksvoorschriften of voorschriften van bij RCAR aangesloten onderzoekscentra, met gebruik van originele onderdelen.

Lidmaatschapseisen

De FOCWA Standaard heeft betrekking op alle herstelwerkzaamheden, of die nu vallen onder categorie 1 (cosmetisch), categorie 2 (complex), of onder een van de drie specialismen waarvoor geen keuze voor een categorie noodzakelijk is: spot repair, uitdeuken zonder spuiten of autoruitherstel en –vervanging. Afhankelijk van de gekozen activiteiten, stelt de FOCWA Standaard specifieke lidmaatschapseisen aan kennis en vaardigheden van medewerkers. Ook equipment en gereedschap dienen, gebonden aan de gekozen activiteiten, te voldoen aan bepaalde minimumeisen.

Keten en individueel

Onder de als eerste gecertificeerde bedrijven zitten zowel ketenbedrijven als individueel opererende schadeherstelbedrijven. Voor de individuele bedrijven betekent dit de garantie dat zij dezelfde kwaliteit kunnen bieden als ketenbedrijven; ketens kunnen ermee objectief aantonen dat alle vestigingen inderdaad een gegarandeerde kwaliteit leveren, los van de eisen die de keten aan haar aangesloten bedrijven stelt. Die overlappen deels de FOCWA Standaard, maar bevatten ook punten die niet direct met schadeherstel te maken hebben, bijvoorbeeld de verplichting tot het voeren van een bij de keten behorende huisstijl.

Vind een FOCWA bedrijf bij u in de buurt