Algemene informatie over corona voor ondernemers

Handreiking van MKB-Nederland, VNO-NCW en AWVN

Coronavirus: hoe veilig en gezond om te gaan met COVID-19 op de werkvloer.

Voorbeeldbrief aan medewerkers

Voor werkgevers die hun medewerkers willen informeren over het coronavirus is dit een voorbeeldbrief (download, word-bestand).

Rijksoverheid over corona

Op deze pagina biedt de Rijksoverheid informatie voor ondernemers rondom het coronavirus, en op deze pagina informatie voor werkgevers en werknemers.

AWVN over het coronavirus en werk

AWVN informeert op deze pagina over de consequenties van het coronavirus voor ondernemingen in hun rol als werkgever.

Werkgeversadvies HumanCapitalCare

HumanCapitalCare heeft een werkgeversadvies en overzicht van veelgestelde vragen opgesteld over het coronavirus (zowel in het Nederlands als in het Engels). Met het werkgeversadvies wordt beoogd om samen met werkgevers:

  1. Veiligheid van werknemers te waarborgen
  2. Aandacht te vragen voor (en vanuit werkgevers geven) aan bedrijfscontinuïteit
  3. Verspreiding van het coronavirus te vertragen.

Een compilatie van dit advies is ook opgenomen in de Handreiking van VNO-NCW en MKB-Nederland over omgaan met het coronavirus op de werkvloer.

Internationaal zakendoen

Bij vragen over internationaal zakendoen en het coronavirus: bel RVO via 088 042 42 42 (tijdens kantooruren), of stuur een e-mail naar klantcontact@rvo.nl.